Obvestila februar 2018

KULTURNI DAN
8. februar je osrednji slovenski kulturni praznik in državni praznik – dela prost dan in ga obhajamo na obletnico smrti dr. Franceta Prešerna. V naši župnij ga bomo obeležili v petek 9. februarja po večerni sveti maši ob 18.30, s predvajanjem prve opere v slovenskem jeziku – Gorenjski slavček. Glasbo je napisal Anton Foerster, libreto (besedilo) Luiza Pesjak.

PEPELNIČNA SREDA
V sredo 14. februarja začenjamo letošnji postni čas. Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (14. 2.) in na veliki petek (30. 3.). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zadržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.

LASTNOSTI BOGA
Vsaka stvar na tem svetu ima lastnosti, preko katerih to stvar prepoznavamo, sprejemamo. Tudi Bog ima svoje lastnosti, ki so: enost, resničnost, dobrota, dobrota in lepota. Bog je eden. Ni jih več. Res je, da obstaja Bog Oče in Bog Sin in Bog Sveti Duh, toda te tri osebe v sebi niso razdeljene, ker ena brez druge ne more obstati, kakor pravi Jezus: »Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati« (Mr 3,25). Bog pa obstaja in zaradi njega cel svet.
Ker Bog obstaja je resničen. Ni izmišljotina, ni nek mit, legenda, pravljica za lahko noč. Je živ in resničen. To spoznavamo preko zakramentov. Če Bog ne bi bil resničen, potem tudi zakramenti ne bi učinkovali. Preveč čudežev se zgodi in preveč molitev je uslišanih, da bi lahko rekli, da je Bog neresničen.
In ker se v življenjih ljudi dogaja toliko dobrih stvari zaradi Boga, je Bog dober. V Njem ni niti najmanjšega, kakor atom velikega zla. Popolnoma nemogoče je, da bi Bog napravil zlo. Ga sicer dopušča, vendar vedno za naše dobro. Zlo ni v Božjem načrtu, vendar lahko še tako grozno zlo, še tako veliko katastrofo spremeni v nekaj dobrega.
In zato je Bog lep. In ker je lep je privlačen, privlačen še posebej do tistega, ki v svojem življenju potrebuje nekaj celotnega, resničnega, dobrega in lepega. Človek pa je ustvarjen po Božji podobi. Se pravi se vse lastnosti Boga odražajo tudi v človeku. Vsak človek je torej eden. Na svetu ni dveh enakih ljudi. Tudi enojajčni dvojčki se v določenih lastnostih razlikujejo. Vsak človek je resničen, ni iluzija ali privid. Vsak človek je zato občutljiv na različne dražljaje. Vsak človek je dober in vsaka stvar, ki jo Bog ustvari je dobra po svojem bistvu. Tudi vsi zločinci in največji diktatorji 20. stoletja so se rodili kot dobri ljudje. Človek je tisti vse pokvari, bodisi sebe, bodisi vse, kar je na tem svetu. Človek je tisti, ki dela greh. In vsak človek je lep. Na svetu ni grdih ljudi. Pregovor sicer pravi, da »imajo vsake oči svojega malarja«, vendar moje oči niso kriterij za vse ljudi.
S temi besedami Vas vabim v letošnji postni čas. Poizkusimo najprej odkriti, kako smo za Boga edinstveni, resnični, dobri in lepi. Poizkusimo v postnem času preko postnih vaj odstraniti vse, kar nas v sebi razdeljuje, vse iluzije in privide in laži, vso zlo in vso grdobijo, da se bomo lahko videli in ljubili, kakor nas vidi in ljubi Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Kajti ko bomo lahko ljubili in spoštovali sami sebe, bomo lahko ljubili in spoštovali tudi svojega bližnjega (prim. Mt 5,43).