Obvestila junij 2020

S 1. junijem gremo nazaj na običajen mašni red ob nedeljah. Dokler ne bo drugače določeno še vedno velja ukrep o uporabi maske, razkužila in držanja razdalje 1,5m razen za družinske člane.

 

Dokler bo veljal ukrep, da moramo v cerkvi uporabljati maske, razkužilo in razdaljo 1,5 metra:

  • ne bo žegnanj na podružnicah: Rakitnica, Prigorica, Grčarice, Glažuta, temveč bodo te maše opravljene v župnijski cerkvi ob 10-ih.
  • ne bo procesije na dan Svetega Rešnjega Telesa in Krvi
  • se bo pri pogrebu opravil zgolj obred, brez svete maše

 

PRVO SVETO OBHAJILO

Prvoobhajanci bodo lahko prejeli prvo sveto obhajilo v sredo 24.6. in 25.6. Razdeljeni bodo v dve skupini po abecednem redu.

 

Zato vabim starše prvoobhajancev na informativni sestanek, ki bo 7.6. ob 18-ih v veroučnih prostorih. Prosim, da pride samo en do staršev, s seboj naj ima masko. Otroci, katerih staršev ne bo na sestanek, žal ne bodo mogli pristopiti k prvemu obhajilu.

 

ZAKRAMENT BIRME

Otroci 9. razreda – birmanci bodo zakrament svete birme prejeli v mesecu juniju

 

Zato starše birmancev vabim na informativni sestanek, ki bo v sredo 10. junija ob 18-ih v veroučnih prostorih. Prosim, da pride samo en od staršev, s seboj naj ima masko.

 

ZAKRAMENT SPOVEDI IN KRSTA

Do nadaljnjega krsti ob nedeljah niso možni. Možni so od ponedeljka do sobote, po predhodnem dogovoru. Rezervacije za krst sprejemamo samo za tekoči mesec.

 

Zakrament svete spovedi, lahko prejmete v zakristiji župnijske cerkve, dokler ne bo možno v spovednici, ob četrtkih od 18-ih do 18.45. K spovedi pristopate skozi zunanji vhod zakristije in ne skozi cerkev!

 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA

Vabljeni k češčenju Najsvetejšega zakramenta v tišini, ki bo potekalo vsak petek, razen na prvi petek, med 21-ih do 21.30.

 

ZAHVALA

V župnijski cerkvi imamo dva nova kropilnika. Darovalcu, ki želi ostati anonimen se najlepše zahvaljujem, da je poskrbel in plačal za ta dva nova kropilnika. Bohlonej in Bog povrni!

 

RAZNO

Ob smrti Zobec Karola je žena Milka darovala gregorijansko mašo.

 

Ob smrti Češarek Staneta so za maše darovali: Milena (Lipovec); Mojca (Lipovec); Slatnik Šilc.

 

Ob smrti Andoljšek Marije so za svete maše darovali: Dejak (Lip. 51); brat Alojz; nečak Slavko,

 

Ob smrti Trdan Marije so za svete maše darovali: Martina in France; Lonč. 40; Jurkovi (Prigorica).

 

Ob smrti Frančiške Kromar so za svete maše darovali: Karmen; Pia in Nuša; Klun Tone; Tekavčevi; Kostevc 9; Lončarska 72; Kromar-Jecelj; Blate 1a; družina Kos

 

Nekatere maše bodo oddane, nekatere opravljene tukaj, spremljajte župnijska oznanila.

 

Ob smrti  so Frančiške Kromar; za nov križev pot na župnijskem vrtu, za potrebe župnije darovali: anonimno, Pečkovi, sin Karol z družino v skupnem znesku: 960,00 €. Vsem darovalcem Bohlonej in Bog povrni.