Obvestila 2. avgust 2020

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA
Vabljeni k adoraciji Najsvetejšega zakramenta v tišini, ki potekala vsak petek, razen na prvi petek, in praznike med 21-ih do 21.30.

ODSOTNOST
Ker imam iz preteklih let okoli 90 dni starega dopusta in 30 dni letošnjega dopusta bom v mesecu avgustu ob torkih nedosegljiv. V primeru pogreba ali v nujnem primeru (poslednji zakramenti, spoved itd.) se prosim obrnite na sosednje župnije, na g. dekana vVelikih Laščah oz. na Nadškofijski ordinariat v Ljubljani).