Obvestila 2. maj 2021

V kolikor vam razmere ne bodo dopuščale obiskovati šmarnic v župnijski cerkvi, jih lahko doma opravite po naslednjem obredu:

+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Desetka rožnega venca, skrivnosti ustrezno dneva v tednu.

Šmarnično branje, ki ga lahko vzamete iz lanskih Mesečnih oznanil, št. 5, maj 2020, na voljo bodo tudi na spletni strani:
http://romar101.blogspot.com/ , na voljo pa bo od 2. maja tudi posebna knjižica v župnijski cerkvi.

Nato zmolite molitev Oče naš in Veroizpoved (če molite kot družina se lahko primete za roke in tako občutite povezanost z lokalno Cerkvijo)

Nato skupaj ali posamično počasi, zbrano zmolite naslednjo molitev:
Gospod Jezus, verujem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu.
Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo
smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te
želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te
prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in
prebivaš v njem.
(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to
duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi
pomagaj, da ostanem v Tebi.

Končajte z znamenjem križa: + V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

 

MAŠNI NAMENI OD 3.5.2021 DO 31.5.2021

V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale bomo obhajali:

2.5. – Florjanovo mašo (maša ob 10-ih je prednostno rezervirana za gasilce), maše ob 18-ih ne bo.

13.5. – Gospodov vnebohod (maša ob 18-ih)

23.5. – žegnanje v Lipovcu (v primeru 1 oseba/30m2 bo žegnanje opravljeno v Dolenji vasi ob 10-ih, večerne svete maše ne bo)

3.6. – Sveto Rešnje Telo in Kri (obrednik predvideva eno sveto mašo, zato, da bi bila ta čimbolj obiskana, če procesija bo ali ne bo je odvisno od razmer)

V mesecu maju ne bo nedeljskih večernih svetih maš.

Tedenske svete maše bodo v mesecu maju:
ob 7.30 v torek in soboto
ob 18.00 v ponedeljek, sredo, četrtek, petek
ob 8-ih in 10-ih ob nedeljah

Dokler ne bo drugače določeno velja pravilo 1 oseba 30 m2, (1 oseba = 1 mehurček), torej gre lahko v našo župnijsko cerkev 22 oseb. Prav tako še vedno velja določilo, da lahko k sveti maši pristopijo samo zdravi verniki, brez znakov okužbe, z uporabo maske in razkužila, ob razdalji 1,5 m.
Obhajilo se deli samo na roke. Sami ste odgovorni za svojo vero in za preprečevanje širjenja okužbe. Morebitne spremembe bodo objavljene na oglasni deski (pred župniščem) in v župnijski cerkvi.

Razpored mašnih namenov je zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov na voljo le v tiskani obliki župnijskih oznanil.

 

SVETA SPOVED PRED BINKOŠTMI

Kdor ni uspel opraviti svete spovedi pred velikonočnimi prazniki, naj prostim to stori do binkoštnega praznika (23.5.2021). Sveto spoved je mogoče opraviti med tednom pol ure pred večerno sveto mašo oz. po dogovoru.

 

Nekoč sem se nekemu menihu
pritoževala, da sem včasih tako
utrujena, da zvečer nimam moči,
da mi molita. Nasmehnil se je in
dejal: »Pokrižaj se in reci 'Dragi
Bog, z molitvami tistih, ki me
imajo radi, me reši'.«
Milada Kalezić, gledališka igralka

 

BINKOŠTI IN SVETA BIRMA

Na Binkoštni dan praznujemo prvi prihod Svetega Duha nad zbrane apostole. Ta dan ponazarja duhovno polnoletnost tako apostolov, kakor vseh kristjanov.

Na binkoštni dan se namreč zaključuje uvajanje v krščanstvo, ter se razumne, da je kristjan z birmo sposoben sodelovati v Božjem odrešitvenem načrtu.

Po trenutni navadi Cerkve otroci prejmejo zakrament birme ob koncu osnovnošolskega veroučnega šolanja. Cerkev predvideva, da so otroci dovolj poučeni v verskih resnicah, da praktično živijo svoje krščansko življenje, ter da so zadostno pripravljeni, da se jih pošlje v svet misijonarit in oznanjat veselo vest evangelija.

Otroci 9. razreda, zakrament svete birme lahko prejmejo v soboto 22. maja 2021 ob 10-ih.

Sestanek za starše birmancev bo v ponedeljek, 3. maja ob 18.30 v župnijski cerkvi. Na sestanek lahko pride samo en izmed staršev, brez birmancev.


LETO SVETEGA JOŽEFA

Spričo epidemije korona virusa, smo skorajda spregledali, da je papež Frančišek letošnje leto razglasil za leto svetega Jožefa. Povod za Jožefovo leto, ki ga tokrat obhajamo prvič, je 150 letnica povzdignjenja svetega Jožefa za zaščitnika Svete Katoliške in Apostolske Cerkve.

Papež Frančišek je velik častilec svetega Jožefa, tako kot mnogo papežev pred njim in mnogo svetnikov in svetnic. Vloga svetega Jožefa je že mogoče skrita za mnogimi čudovitimi dogodki, pa vendarle ni zanemarljiva. Noben, ki se je zatekel pod varstvo svetega Jožefa ni ostal razočaran.

Sveti Jožef zato ni samo varuh, je tudi mogočen priprošnjik. V berilo praznika svetega Jožefa, ki ga obhajamo 19. marca je opisana Abrahamova vera. Ta opis je opis vere svetega Jožefa, kakor slehernika med nami. Vera, ki izhaja iz neuničljivega upanja. V evangeliju istega praznika namreč beremo odlomek o tem, kako se je Jezus izgubil v templju. Jožef in Marija pa sta ga iskala.

Jožef je pomagal Mariji in Marija je pomagala Jožefu pri iskanju. Iskanje Boga, če ga iščeš sam zelo naporno. Lažje je, če imaš nekoga zraven, kakor je imel Jožef Marijo. Če drugega ne, da te nekdo spominja, opominja, spodbuja, da ne omagaš in obupaš. V celem svetem pismu ni mogoče najti človeka, ki bi sam iskal Boga. Celo Jezusu je Simon iz Cirene pomagal križ nositi.

Zato vabljeni, da v letošnjem letu obnovite, poglobite ali pa na novo začnite s pobožnostjo do svetega Jožefa. Kateri, ni samo varuh Cerkve, narodov, družine, temveč je iskalec Boga. In če se to iskanje izkaže za preveč naporno, ga prosimo, za pomoč in tolažbo, da se ne bomo utapljali v lastnih solzah obupa in nemoči, temveč da se bomo zazrli v obličje bližnjega, ki nam ga morda Bog omogoča, da bi skupaj iskali in našli Njega, po katerem hrepeni naše srce.

O sveti Jožef, ti vselej,
nam bodi skrben gospodar.
Izlij nebeški blagoslov na vso družino, pod naš krov.

Naj bo ljubezen naša vez,
da z nami bo pomoč z nebes.
naj k Bogu pelje naša pot
in čednost nas krasi povsod.

O sveti Jožef, bodi ti med nami danes in vse dni!
Glej, srečo svojo, hiše te vložim zaupno ti v roke.
Odvrni milostno vsekdar, kar bi nam moglo biti v kvar.
zakleni nas in naše vse v Srce presveto, prosimo te.
Naj v Bogu skrito in sveto življenja dnevi nam teko. Amen.


RAZNO
• Župnijska pisarna je odprta po predhodnem dogovoru.
• Zakrament svetega krsta je možen po predhodnem odgovoru.
• Svete maše se pobirajo od 1. do 15. v mesecu in sicer zaradi epidemije tako, da v kuverto, v kateri je mašni namen in dar, oddate v župnijski nabiralnik.
• Za prejem prvega svetega obhajila računamo enkrat v mesecu juniju.