Obvestila oktober 2021

MAŠNI NAMENI OD 1.10.2021 DO 31.10.2021

 

Svete maše so:

 

ob 8-ih   v torek, soboto, nedeljo

ob 10-ih v nedeljo

ob 18-ih                v ponedeljek, sreda, četrtek, petek

 

Ukrepi za preprečevanje epidemije COVID-19:

 

 • za udeležbo pri javnem izpovedovanju vere – sveta maša – je potrebno izpolnjevati PCT pogoj
 • kdor PCT pogoja nima, se lahko udeleži svete maše zunaj pod arkadami, kjer je zvočnik, ter nato pristopi k obhajilu, (ob nedeljah in praznikih po obhajanju pevcev)
 • za individualno duhovno oskrbo ali molitev v cerkvi PCT pogoj ni potreben
 • v kolikor bi kdo rad prejel zakrament svete spovedi ali obhajila, pa nima PCT pogoja, naj to sporoči in bomo uredili drugače
 • v cerkvi je potrebno držati ustrezno razdaljo
 • v cerkvi je obvezna uporaba maske in razkužila,

 

SEZNAM MAŠNIH NAMENOV JE NA VOLJO SAMO V TISKANI OBLIKI OZNANIL, TER NA OGLASNI DESKI!

 

… župnijski pastoralni svet …

 

Da bo lahko župnijski pastoralni svet opravil svojo nalogo, do 20.10.2021 pisno in podpisano oddajte svoja vprašanja, predloge, opombe v župnijski urad. Da se bomo lahko potem na ŽPS-ju o vsem tem pogovorili, ter sklenili konstruktivne sklepe o delovanju in prihodnosti naše župnije.

… teden Božjega otroštva …

 

 

V petek 1. oktobra začenjamo »teden Božjega otroštva«. Biti kakor otrok je osrednja tema Božje Besede Stare in nove zaveze. Adam in Eva sta si zapravila raj, ker sta postala »odrasla«. Svetniki od 1. oktobra do 7. oktobra so svetniki, ki so živeli odraslo Božje otroštvo. Od 1.-7. oktobra vabljeni k svetim mašam, ko se bomo ob spoznavanju svetnikov učili in spoznavali biti Božji otrok Nebeškega Očeta.

 

… vrvica odrešenja …

 

Mesec oktober je mesec rožnega venca. Skušate v mesecu oktobru zmoli vsaj eno desetko na dan.

 

Skrivnosti štirih delov rožnega venca
1. VESELI DEL (ponedeljek in sobota)
Verujem. Očenaš. 10x Zdrava Marija+skrivnost. Slava Očetu.
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete
nosila.
3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.

2. SVETLI DEL (četrtek)
Verujem. Očenaš. 10x Zdrava Marija+skrivnost. Slava Očetu.
1. ki je bil krščen v reki Jordan.
2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3. ki je oznanjal Božje kraljestvo.
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo.
5. ki je postavil sveto evharistijo.

3. ŽALOSTNI DEL (torek in petek)
Verujem. Očenaš. 10x Zdrava Marija+skrivnost. Slava Očetu.
1. ki je za nas krvavi pot potil.
2. ki je za nas bičan bil.
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.
4. ki je za nas težki križ nesel.
5. ki je za nas križan bil.

4. ČASTITLJIVI DEL (sreda in nedelja)
Verujem. Očenaš. 10x Zdrava Marija+skrivnost. Slava Očetu.
1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Po vsaki desetki dodamo še:
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

 

… spremembe v župniji …

 

Spremembe so sestavni del življenja. Vsi se spreminjamo, tako na fizičnem področju (npr. staranje, bolezni, poškodbe itd.), kakor na duhovnem področju (npr. brez brižnost, prikrito poganstvo itd., otroška vera ne zadostuje za odrasle probleme itd.).

 

Včasih pa je spremembe potrebno umetno povzročiti, ker drugače ni napredka. Za primer poljedelstvo. Dokler niso pogruntali kolobarjenja, so naši predniki pridelovali poljščine s požigalništvom. Toda ta način pridobivanja rodovitne zemlje je omejen. S požigalništvom je zemlja rodovitna samo kake tri leta. Potem pa se izčrpa. Ko so stiški menihi začeli uvajati kolobarjenje, plug in druge takrat napredne načine kmetovanja, pa se je ne samo povečal pridelek, temveč rodovitnost zemlje se je podaljšala. In tudi takrat so se nekateri upirali, ter prezirali napredno kmetijstvo. In še danes po skoraj 1000 letih, kolobarjenje da večji pridelek in je zemlja ohranja svojo rodovitnost, bolj kakor uporaba vseh umetnih gnojil.

 

Tudi na duhovnem področju so spremembe nujne za napredek, temu pravimo spreobrnjenje, k čemur nas Jezus nenehno opominja in spodbuja. In kadar ni sprememb in ni spreobrnjenja, potem naše duhovno življenje umira. Župnija Dolenja vas ni nič drugačna kot večina župniji ne samo v Sloveniji temveč širom Evrope. Stagnira, propada, najprej na duhovnem področju in posledično na gospodarskem in pastoralnem. Župnije, redovne skupnosti, družine, ki pa so »zategnile pas« ter začele razmišljati ne samo kaj bomo naredili, temveč čemu bomo to naredili. Pa so začele ukrepati, četudi na katerim področjih radikalno, neizprosno, proti toku

 

Spremembe so zoprne, grozne, neprijetne, a so zdravilne. Kot župnik nimam odgovornosti samo za gospodarsko (obnavljanje in vzdrževanje objektov) in pastoralno življenje (verouk in druga srečanja), temveč predvsem za vaše duhovno življenje. Sveti Benedikt lepo pravi: »moli in delaj«. Ne samo delaj, ne samo moli, temveč oboje, pri čemer je molitev na prvem mestu.

 

Vse župnije se soočajo s podobnimi problemi: poganske šege in navade se vrivajo zraven evangeljskega oznanila, birma je exodus – slovesna prekinitev z duhovnim življenjem, prilagajanje in permisivnost, itd. Kot župnik in duhovnik sem prisiljen vpeljati določene spremembe v župniji. Nekaj sem že omenil na ŽPS septembra, nekaj še bom novembra.  In vendarle ima župnija Dolenj vas, veliko prednost: ker je majhna. In vsaka majhna stvar je velika v Božjih očeh, ter zato ker je majhna je bolj prilagodljiva.

 

Spremembe morajo biti preudarne in premišljene. Večinoma se naše spremembe dotikajo zgolj zunanjosti in ne prodrejo v notranjost, kakor post v postnem času: odpovemo se določenim sladkostim, ampak bistvena sprememba je v načinu razmišljanja, kakor pravi apostol Pavel v pismu Rimljanom: »In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.« (Rim 12,2). Če se nekdo zaradi sprememb jezi, rohni, besni in si domišlja, da se mu je storila krivica, potem je to jasen znak, da je sprememba nujna.

 

Spremembe bomo najprej začeli na dveh najbolj občutljivih zadevah: pogreb in verouk. Nič novega ne bomo napravili, temveč zgolj spreobrnili določene navade in tudi razvade, da bo prišla vsebina bolj do izraza. Da bodo tudi tisti malce bolj oddaljeni, neverni, dvomljivci, prišli do jasnega odgovora: čemu krščanski pogreb.


Krščanski pogreb je sestavljen iz dveh delov. Prvi in najpomembnejši del je obredni zakramental (posnema zakrament a ni zakrament) pogreba – ko pokojnika sprejmemo na pokopališču in pospremimo h grobu. Drugi del pa je sveta maša.


Pogrebne svete maše bodo eno uro pred ali pol ure po pogrebu – kakor se bodo svojci odločili. Pri tem se bo upoštevalo tudi druge dejavnike, da če bo npr. pogreb ob 17-ih, pogrebna maša ne more biti po pogrebu, ker je potem redna maša. Če bo tisti dan praznik in bosta dve maši, pogrebna maša žal ne more biti.

 

Razlog: Najprej pomanjkanje občutka za sveto in sakralno. Ljudje se pred pogrebom sprehajajo, kadijo, klepetajo bo prostoru, ki je čez nekaj trenutkov namenjen za sveto bogoslužje. Pol ure pred mašo skušajo ženice zmoliti rožni venec za pokojnega, sodelovanja ni ali pa jih ljudje s svojim klepetanjem preglasijo.


Ljudje, ki so očitno neverni (se niti ne pokrižajo, celo mašo ne premaknejo ustnic) potem pa hodijo k obhajilu, kakor da jim to pripada. Drugi razlog je v podnebnih spremembah. Žal je poleti čedalje večkrat neznosna vročina in pozimi strupen mraz, vmes pa še megla, vlaga in kar je podobnega. V takih razmerah je težko dostojno in spoštljivo opraviti sveto mašo ali pa samo prisostvovati.

 

Pogrebnih maš v nedeljo ne bo.

 

Razlog: ker nedelja mora biti nedelja, ker je Jezus v nedeljo vstal od mrtvih in če je Bog še sedmi dan počival, bomo tudi mi. V nedeljo lahko opravimo zgolj življenjsko nujna opravila, kamor pogreb ne spada. Če komunala in svojci ne morejo ali nimajo časa, se lahko pogreb prestavi tudi za dva tedna. Torej tudi v nedeljo ni nujno da je pogreb. Še več, pokojnik mora vsaj eno noč preživeti v mrliški vežici, zato da se lahko njegovi prijatelji, sorodniki, sosedje od njega poslovijo.

 

Preden boste vzrojili, pomislite: ali je pokojni živel dostojno krščansko življenje: je redno prejemal obhajilo in spoved? Koliko ste ga obiskovali v času njegovega življenja, tudi ko je bil star in bolan? Ste mu v dneh, ko se je poslavljal od življenja omogočili prejem poslednjih zakramentov? In če slučajno nisem bil dosegljiv, ste se potrudili in poiskali drugega duhovnika, »da bi ga dal v poslednje olje«? In po pogrebu: se boste vsi skregali zaradi nekaj koščkov zemlje in premoženja?

 

Za sedmi ali trideseti dan

 

bom med tednom pustil en dan brez mašnega namena. V kolikor tisti dan ne bo nobenega sedmega ali tridesetega dneva, bom tisti dan odmaševal po namenih, ki ostajajo. Ter bom ta namen oznanil pri oznanilih nedeljske svete maše.

 

 

Verouk je zgolj pomoč staršem pri verski vzgoji otroka. Kako in na kakšen način poteka ni nikjer zapisano ali določeno, ker za vzgojo ni pravega recepta. Kljub vsemu pa so prvi vzgojitelji otrok starši: kdaj ste ga prvič prinesli v cerkev? Ste po krstu sploh še kdaj prišli z otrokom k sveti maši? Ali se bo vaš otrok prvič v življenju srečal z Bogom, s cerkvijo pri prvem svetem obhajilu? Še odraslim ljudem je težko iti v tuj kraj in se udeležiti nekega dogodka, obreda, s katerim se prvič v življenju srečajo, kaj šele za otroka?,  Ali otroka sploh kdaj pokrižate in z njim molite, tudi če je samo dojenček?

 

Ganljiv je obred ko se novomašnik poslovi od svojega doma. Na pragu domače hiše poklekne, ter prosi očeta in mamo za blagoslov. Oče in mama ga nato z blagoslovljeno vodo pokrižata.

 

Starši lahko in morajo svojega otroka, v moči lastnega krsta, svoje otroke redno in pogosto pokrižati in blagosloviti. Starši morajo svoje otroke voditi v cerkev, k svetim mašam, raznim blagoslovom. Preko teh zunanjih dražljajev, bo otrok podzavestno sprejel cerkev, Boga, kot nekaj domačega.

 

Največ težav imamo kateheti pri otrocih, ki jih starši redko ali nikoli ne pripeljejo v nedeljo k sveti maši, ter doma nič ne molijo. Nekateri starši pripeljejo otroka samo k verouku, češ, da bo verouk vse rešil. Verouk nič ne reši, nasprotno, če otrok nima domače verske vzgoje in osnove, bo vse skupaj samo poslabšal. Ker otrok pri verouku izve za določene resnice, ki pa se doma ne izvajajo. Verouk zgolj popravlja določene, recimo temu lepotne napake. Glavnino vzgoje pa morajo opraviti starši.

 

Še pri starših, ki se resnično trudijo, otroci včasih zbezljajo. Kaj šele pri tistih, ki vero jemljejo z levo roko. Toda če starši nekaj vložijo v otrokovo vero, ker so jim dali zgled se bo ta otrok imel čez čas kam vrniti. In pri veri ne gre predvsem samo za razumevanje. Tudi jaz kot duhovnik veliko stvari ne razumem. Več kot si jih vi domišljate, da jih. Pri veri gre predvsem za sprejemanje in življenje.

 

 

Cerkev je skozi stoletja uporabljala različne metode poučevanja in vzgoje. Verouk bo letos potekal malce drugače. Poudarek je na nedeljski sveti maši. Zato sem letos uvedel nazaj liturgične listke. Liturgični listki kažejo, da imamo zelo velik problem – brez listkov ni vernikov – kakor da verujemo v listke, namesto v Jezusa Kristusa!

 

Otrok, četudi bo vse znal in vse razumel, če ga v nedeljo pri maši ne bo, žal ne bo mogel izdelati razreda ali pristopiti k prvemu obhajilu/birmi. Do januarja bo verouk enkrat na mesec. Januarja bom pregledal liturgične zvezke. Na podlagi liturgičnega zvezka bom presodil ali je potrebno imeti verouk dvakrat na mesec, ali pa bo otrok sploh nehal hoditi k verouku.

 

Ker je nedeljska maša prva in poslednja »aktivnost« vernega kristjana! In sodelovanje pri sveti maši niso samo razni uvodi: na začetku, k očenašu, k obhajilu itd. Sodelovanje pri nedeljski sveti maši je:

 • Kretnje: jasno se pokrižamo in spodobno pokleknemo ko pridemo cerkev, vstajamo in sedimo ko je to potrebno. Če boste tako delali se bodo tudi otroci tega navadili in spoštovali.
 • Glas: ko duhovnik na začetku svete maše reče npr. »Gospod z vami«, razločno in suvereno odgovorite: »In s tvojim duhom«, ne pa nekaj zamomljate, kakor da vas je sram biti kristjan. Razločno in suvereno odgovarjamo na duhovnikove besede in pojemo, ko pevci na koru zapojejo znano ljudsko pesem. Če boste tako delali se bodo tudi otroci tega navadili in spoštovali.
 • Pomoč: pomagate pri branju Božje besede, krašenju in čiščenju cerkve, pobiranju puščice, otroke spodbujate k ministriranju in podobno.

 

Če boste tako delali se bodo tudi otroci tega navadili, spoštovali in vzgojili v suverene, trdne kristjane, ki ne upogibajo hrbtenice pred tujih šegam in navadami, tako doma, v šoli, ter kasneje v službi in družbi.

 

Verouk bo

za 1.2.3.4.5 razred bo: 11.10.2021 po urniku

za 6.7.8. razred: 25.10.2021 po urniku

za 9. razred: 9.10.2021 oz. po dogovoru s katehetom

 

Verouk bo potekal po »švedskem modelu«, ki je primeren tudi če otroci zaradi COVID-a ne morejo prisostvovati verouku. Večino snovi bodo otroci najprej »prežvečili« doma, tako bomo dobili snov, o kateri se bomo laho pri verouku pogovorili.. Vsa podrobna navodila bodo otroci dobili pri verouku.

 

 

Kaj je prvenstvena naloga duhovnika? Da obnavlja stare zgradbe, da prireja srečanja, družena in podobno? Prvenstvena naloga je, da ljudem omogoči, prisotnost, življenje v Božji milosti. V Božjo milost pa katoličani vstopamo preko zakramentov: med katerimi je evharistija na prvem mestu: vse iz evharistije izvira in vse mora k evharistiji voditi. Če naše dejavnosti vodijo stran od evharistije (župnijske cerkve), potem delamo napačno in so spremembe – spreobrnjenje – nujne! Če je pri vernikih na prvem mestu nedeljska sveta maša, redno obhajilo in redna sveta spoved, potem bodo v župniji tudi druge dejavnosti. Če ni nedeljska sveta maša pri vernikih na prvem mestu, potem se moramo vprašati: čemu vse ostalo?

 

… bralci beril …

 

SEZNAM BRALCEV BERIL JE NA VOLJO SAMO V TISKANI OBLIKI OZNANIL, TER NA OGLASNI DESKI!

 

 

 

 • Bralci beril lahko v času branja Božje besede masko odmaknejo.
 • Preko e-maila lahko predhodno prejmete berilo, da se doma pripravite, v tem primeru pošljite e-mail na: ales.pecavar@rkc.si
 • V primeru, da je bralec odsoten in tisti dan, ko je razporejen ne more brati naj poskrbi za zamenjavo.

 

… mladinski verouk …

 

Prvo srečanje mladinskega verouka bo v sredo 13. oktobra ob 20-ih v spodnjih prostorih župnišča.

 

 

… sveta spoved za rajne …

 

V začetku meseca novembra praznujemo dva praznika:

1. november – vsi sveti, ko se spominjamo vseh svetnikov in svetnic, posebno tistih, ki jih ne moremo obhajati preko leta

2. november – verni rajni, ko se spominjamo vseh svojih pokojih vernikov: sorodnikov, prijateljev sosedov

 

Kako bo glede blagoslova pokopališč, žal še ne moremo reči, ker še ne vemo kako se bo zadeva glede COVID-a razvijala.

 

Vemo pa, da mrtvi ne potrebujejo naših svečk in rožic, temveč potrebujejo, da opravimo sveto spoved.

 

Cerkev vernim rajnim od 1. do 7. novembra naklanja popolni odpustek: če mi tukaj na zemlji opravimo sveto spoved, obiščemo pokopališče, ter molimo po namenu svetega očeta (Oče naš, Zdrava Marija, Slava, oz. drugo primerno molitev).

 

Naše zemeljsko duhovno življenje odmeva v nebesih, ter rešuje iz vic in pekla duše naših rajnih, ki so morda živeli nedostojno krščansko življenje, ali pa celo umrli brez poslednjih zakramentov.

 

V župnij Dolenja vas, lahko opravite spoved (ne potrebujete PCT pogoja):

 • od 25.10. do 7.11. med tednom pol ure pred večerno sveto mašo v župnijski cerkvi

v soboto 30.10., ter nedeljo 31.10 od 19-20 v župnijski cerkvi