Molitev pred in po učenju

Gospod Jezus, preden se sklonim nad knjigo, Dvigam svoj pogled k tebi. Prosim te, blagoslovi moje učenje, naredi iz njega pomembno delo; naj svoje napore združim z napori vsega sveta; naj svoje delo povežem s težkimi skrbmi delavcev in kmetov; naj ga zlijem v eno s pisanjem uradnikov, z računi inženirjev, s pregledi zdravnikov; naj ga spojim z nenehnim delom naših mater; naj ga vpletem v apostolska  pota duhovnikov in misijonarjev; naj ga zedinim s tvojim ponižnim delom v Nazaretu in s tvojo zadnjo žrtvijo na križu, da bo tako študijska miza oltar, moje učenje daritev in da se bo moj napor, združen z naporom vsega sveta in s Tvojim, v velikem zagonu, dvignil k Bogu. Amen.

Gospod, veselo ti darujem utrujenost po napornem učenju. Naj bo vse moje življenje nenehno iskanje tvoje volje. Po Kristusu, našem Gospodu.