Statistika in finančno poročilo

STATISTIKA

Kristjanov plamen ne sme ugasniti. Čez celotno leto 2018, je povprečno približno 612 vernikov ob nedeljah in praznikih skrbelo, da bi stenj pravilno gorel in da voska ne bi zmanjkalo.

V letu 2018 je bilo narejenih 13 novih svečk in 15 svečk je dogorelo in se pridružilo svojemu stvarniku, od teh je 12 dogorelo v posvečujoči milosti. Za ostale pa bo potrebno darovati še nekaj maš in dobrih del, da bi se jih tudi te pridružile svetnikov v nebesih.

FINANČNO POROČILO ŽUPNIJE DOLENJA VAS

Hvala vsem, ki velikodušno darujete svoje darove pri nedeljskih puščicah, ofrih in drugih priložnostih. Zato Vas želim seznaniti, kako so bili ti darovi tekom leta porabljeni.

Znesek vseh darov in drugih prihodkov znaša: 41.169,45€ (lansko leto: 51.526,66 €)

Darovi z naslova nedeljskih in prazničnih puščic (vključno z ofri ob žegnanjih, ter na prvo nedeljo v mesecu): 26.949,08€ (lansko leto: 28.654,04 €)

Darovi iz nabiralnikov: 1.395,70€ (lansko leto: 3.644,11 €)

Darovi iz drugih puščic (pogrebi, poroke, MIVA itd.): 1.611,23 € (lansko leto: 3.990,96 €)

Darovi posameznikov in podjetij, odprodaja hlodovine za obnovo Rakitnice, kot zvonov: 8.833,71 € (lansko leto: 15.237,55 €)

Vsi odhodki župnije znašajo: 56.804,41€ (lansko leto: 25.292,49 €)

Elektrika (vse cerkve in stavbe): 1.946,40 € (lansko leto: 1.639,5 €)

Pastoralna dejavnost (učbeniki, oznanila, verski tisk, paramenti za bogoslužje, cerkvena oprema itd.): 9.468,64 (lansko leto: 8.017,22 €),

Obveze oddane na nadškofijo: 1.372,95 €(lansko leto: 1.116,62 €)

Vzdrževanje (vseh cerkva in drugih stavb, obnove, beljenje, kemblji): 38.125,36 € (lansko leto 7.674,95 €) od tega za zvonove: 27.352,25 €, posodobitev oken v Rakitnici: 789,44 €, ostala dela v Rakitnici: 6.100,00 € material za obnovo črt na parkirišču: 132,43 €

Administrativni stroški: 86,07 € (lansko leto:  310,62 €)
Takse, davki itd.: 204,52 € (lansko leto: 15,96 €)
Zavarovanje: 990,96 (lansko leto: 640,97 €)
Računovodstvo: 1.012,06 (lansko leto: 1.700,72 €)
Varovanje: 1.817,40 € (lansko leto: 1.787,96 €) (v letu 2018 je bilo 5 interverncij brez osebne ali gmotne škode
Voda in komunalne storitve:  578,22 € (lansko leto: 509,77 €)
Prispevki (RTV, gozd. zborn., itd.): 153,00 (lansko leto: 408,23 €)
Stroški bančnega poslovanja: 535,93 €(lansko leto: 418,08 €)
Telefon (povezano z varovanjem): 512,34 (lansko leto: 391,39 €)

Skupaj s prenosom iz lanskega leta, stanje župnijskih financ (gotovina in bančni račun) dne 31.12.2018 znaša: 15.330,32 (lansko leto: 26.234,17 €)

Pojasnilo: finance duhovnika in finance župnije so ločeni. Duhovnik živi od mašnih darov, to je 17,00 € na dan. Darovi za vsako drugo, tretjo ali četrto sveto maše so oddani na škofijo. Duhovnik lahko sprejem dar ob podeljevanju zakramentov, štolnino ob pogrebih, ki znaša 29,00 €. Prav tako mu pripada en ofer na leto, bera, ter drugi darovi, ki mu jih verniki namenijo. Iz vseh teh darov si duhovnik plačuje zavarovanje (obvezno, dodatno, zdravstveno, pokojninsko, itd.), osnovne življenjske stroške (obleka, hrana, zdravila itd.), ter vse ostalo, kar je potrebno (avto, telefon, internet, itd.). Povprečno na mesec duhovnik v župniji Dolenja vas dobi 585,87 € + ofer na zahvalno nedeljo. Hvala vsem za vse darove, tako v obliki denarja, kakor v naturalijah (drva, jajca, meso itd.)

Vsa ostala denarna sredstva, ki se zbere pri verski dejavnosti (puščice, nabiralniki, darovi namesto cvetja na grob, donacije itd.) pa pripadajo župniji oz. škofiji.

Če ima kdo pomisleke o finančno-gospodarskem vodenju župnije ima v času uradnih ur pravico do vpogleda finančno-gospodarskih knjig.