Verouk

V mesecu septembru se bo začel tudi verouk v župniji Dolenja vas. Vpis bo v soboto 14.9. ob 11-ih. Verouk bo ob ponedeljkih potekal po naslednjem redu:

                                

1445 - 1530 :             5. in 6. razred

1530 - 1615 :             4. in 7. razred

1615 - 1700 :             3. in 8. razred

1700 - 1745 :             2. in 1. razred

 

9 razred bo imel verouk ob sobotah, vsakih 14. dni. Prvo srečanje za učence in starše devetega razreda bo v soboto 21.9.2019 ob 900.

 

Verouk je sicer zastonj, vendar pa obstajajo drugi stroški: elektrike, ogrevanja, vode, čiščenja veroučnih prostorov, zato letos znova uvajamo prispevek za verouk, ki znaša za prvega otroka 15,00 €, za drugega 10,00 €, itd. V primeru, da se otrok izpiše ali je izključen iz veroučne šole, denarja ne vračamo!

 

Verouk se bo začel v ponedeljek 23. septembra 2019

 

INFORMACIJE O VEROUKU

 

Glavni namen verouka je napraviti nekaj dobrega za otroke, ki ga obiskujejo. Tega se zavedajo starši in kateheti, pri čemer je treba upoštevati osnovna načela kulturnega obnašanja.

  1. Potreben je reden obisk veroučnih ur (vsaj 75-odstotna udeležba). V primerih brezbrižnega zamujanja lahko katehet pošlje učenca domov z neopravičeno uro.
  2. Za odsotnost od veroučne ure je treba v štirinajstih dneh prinesti pisno opravičilo, ki ga lastnoročno napišete in podpišete starši. Možno je tudi ustno opravičilo staršev osebno ali po telefonu.
  3. Za opravičen izostanek se štejejo: zdravstvene težave ali smrt v družini.
  4. K vsaki uri otroci prinesejo urejen, DELOVNI ZVEZEK Z NAREJENO DOMAČO NALOGO, UČBENIK, TER PERESNICO. V primeru odsotnosti se otrok sam pozanima, kaj je za nalogo, in jo naredi.
  5. Če ste pri maši v cerkvi, kjer ne delijo listkov, starši na listek ali na album napišete, kje ste bili pri maši, in se podpišete.
  6. Starši poskrbite, da otrok redno izpolnjuje dolžnosti, ter manjka pri verouku ali maši le iz res tehtnih in upravičenih razlogov. Starši ste otroku prvi zgled vere in poštenosti.
  7. V primeru kakršnih koli želja ali morebitnih težav vas prosimo, da se brez odlašanja pogovorite s katehetom.
  8. Katehet ima pri uri pravico učenca odstraniti iz razreda, če ta kljub večkratnim opozorilom ne pokaže osnovne pripravljenosti za sodelovanje. V primeru večjih težav in ob nesodelovanju staršev lahko s pristankom župnika učencu trajno prepove obiskovanje verouka.
  9. V učilnici otroci ne uporabljajo raznih naprav (gsm, mp3, tabličnih računalnikov).

Vsi veroučenci, ki želji prejeti zakrament svete birme v Dolenji vasi, morajo obvezno eno leto ob nedeljah in praznikih ministrirati (običajno v sedmem razredu).

 

CENE VEROUČNIH KNJIG

 

1. razred: 10,00 € (v eni vezavi je učbenik in delovni zvezek)

2. razred: 10,00 € (v eni vezavi je učbenik in delovni zvezek)

3. razred: 10,00 € (v eni vezavi je učbenik in delovni zvezek)

 

                učbenik           delovni zvezek

4. razred:         8,50 €              5,50 €

5. razred          8,50 €              5,50 €

6. razred          8,50 €              5,50 €

7. razred          8,50 €              5,50 €

8. razred          8,50 €              5,50 €

9. razred                                12,00 €

 

MOLITEV PRED IN PO UČENJU

Gospod Jezus, preden se sklonim nad knjigo, Dvigam svoj pogled k tebi. Prosim te, blagoslovi moje učenje, naredi iz njega pomembno delo; naj svoje napore združim z napori vsega sveta; naj svoje delo povežem s težkimi skrbmi delavcev in kmetov; naj ga zlijem v eno s pisanjem uradnikov, z računi inženirjev, s pregledi zdravnikov; naj ga spojim z nenehnim delom naših mater; naj ga vpletem v apostolska  pota duhovnikov in misijonarjev; naj ga zedinim s tvojim ponižnim delom v Nazaretu in s tvojo zadnjo žrtvijo na križu, da bo tako študijska miza oltar, moje učenje daritev in da se bo moj napor, združen z naporom vsega sveta in s Tvojim, v velikem zagonu, dvignil k Bogu. Amen.