Vse z Jezusom

 

 

Živiva skupno, ljubi Jezus,

brez Tebe manjka mi moči,

s Teboj se ne bojim viharjev,

če moj čolnič vodiš Ti.

 

Moliva skupno, ljubi Jezus

in najin klic prodre v nebo.

Če s Tabo molim,

večni Oče gotovo me uslišal bo…

 

Deliva delo, ljubi Jezus,

vse misli, pota in skrbi.

Obilen blagoslov bo želo,

če z mano delaš Jezus Ti.

 

Trpiva skupno, ljubi Jezus,

naj zbada trnje, rani križ.

Izpijva grenki, bridki kelih,

sladak bo, če z menoj trpiš.

 

Ljubiva skupno, dobri Jezus,

srce je Tvoje sreče vir!

O daj nebeške mi ljubezni,

daj moji duši Božji mir!

 

In s Tabo si želim umreti,

s Teboj se smrti ne bojim.

Ob Tvoji roki trikrat sveti,

naj v nebesa pohitim.

 

In ko omahnem v težkem boju,

bo Tvoj že zadnji moj smehljaj.

Takrat, usmiljeni moj Jezus,

dobrotno mi odkleni raj!