Župnijska duhovna obnova

Delajte s strahom in trepetom za svoje zveličanje. Bog je namreč, ki iz blagohotnosti v vas dela, da hočete in delate (Flp 2,12-13)

Apostol Pavel ne pravi: Delaj za svoje zveličanje, marveč: Delajte! Obrača se na skupnost vernikov, ki so drug k drugemu naravnani in tako rekoč drug od drugega odvisni. V prizadevanju za duhovno rast, naj bi drug drugega podpirali. In prav tem imajo skupne duhovne vaje, duhovna obnova prednost pred zasebnimi. Zgled, zbranost, vztrajanje sobrata, sosestre je hkrati velika spodbuda zame. Bratska soodgovornost je zelo poudarjena v tem stavku: »Delajte s strahom za zveličanje!« Kakor da bi bilo od našega vzajemnega sodelovanja odvisno naše zveličanje.

Naslednja vrstica pa je pravo nasprotje pravkar povedanega: Bog je tisti, ki vse dela, ne mi. Bog daje hotenje in delovanje za naše zveličanje. Ali je s tem prva trditev odpravljena? Nikakor. Paradoks mora ostati. Vse je odvisno od boga in vse je odvisno od nas. Bog je sicer početnik in pobudnik, toda Božjega in človeškega delovanja ne smemo ločiti. Ne smemo misliti, da Bog dela od tam naprej, kjer človek neha. Z Bogom, s Svetim Duhom tako z roko v roki delamo za rast duhovnega življenja. Župnijsko duhovnost živimo in razvijamo občestveno.

Potrebnost duhovne obnove? Če nas je delo tako rekoč zasužnjilo in nekako zamorilo v nas duhovni polet, da se je naše »notranje oko« začelo temniti, so tu duhovne vaje – obnove. Če se venomer ukvarjamo samo s svojimi bližnjimi, nas to duhovno izčrpa. Še bolj se duhovno iztrošimo in izpraznimo, če se ukvarjamo samo s svojimi poklicnimi ali materialnimi problemi. Če se pa vsaj od časa do časa umaknemo v samoto, v obnebje, ki je vse razsvetljeno z duhovnimi zvezdami, dobi v nas stari, po zemlji se plazeči »Adam«, peruti.

Zato je smiselnost duhovne obnove, če pomeni učlovečenje Boga v škofiji, v župnijah, družinah in tudi v življenju vsakega kristjana. In to so svetniki prvega tedna v mesecu oktobru bili. Sveta Terezija Deteta Jezusa, Angeli varuhi, sveti Frančišek Asiški, sveta Favstina Kowalska, sveti Bruno in seveda Rožnovenska Mati Božja, so vsi pomenili učlovečenje Boga v svojem lastnem življenju. Bog se je v vsakem izmed naštetih svetnikov na nek način učlovečil in je deloval v skladu z njihovimi sposobnostmi in talenti. Od nikogar ne smemo pričakovati, da bo vse znal, vse vedel, vse delal. Vsak na svojem področju, gradi nebeško kraljestvo. Mi pa seveda moramo zato Bogu to svoje področje prepustiti.

Naj bo ta duhovna obnova, ki jo bomo v župniji Dolenja vas obhajali od 1. oktobra do 7. oktobra dejansko in resnično obnova tako naše župnijske skupnosti, kakor vsakega vernika. Da bomo z obnovljenimi močmi začeli novo pastoralno kakor malce kasneje koledarsko leto.

PROGRAM:
Duhovno obnovo bomo začeli v nedeljo 1. oktobra s sveto mašo ob 16-ih. Sveto mašo bo daroval g. arhidiakon msgr. mag. Petrič Franci, ki nam bo spregovoril o sveti Tereziji Deteta Jezusa.

V ponedeljek, 2.10., ob 18-ih bomo obhajali god svetih angelov varuhov. Po sveti maši bo prof. Bogdan Dolenc imel predavanje o dobrem in zlu: kako zlo vstopa v naše družine in življenja, kako se pred njim boriti…

V torek, 3.10., po večerni maši bo češčenje Najsvetejšega zakramenta ob premišljevalni molitvi rožnega venca.

V sredo, 4.10., bo sveto mašo ob 18-ih daroval prof. dr. Miran Špelič OFM. Po maši nam bo spregovoril o svetem Frančišku Asiškem in njegovem otroškem zaupanju v Boga Očeta.

V četrtek, 5.10., bo sveto mašo ob 18-ih daroval prof. dr. Anton Štrukelj. Po maši nam bo spregovoril o sveti Favstini Kowalski, ambasadorki Božjega usmilenja.

V petek, 6.10., bomo obhajali god svetega Bruna. Po večerni sveti maši si bomo v župnišču ogledali film »Velika tišina«, Ta dokumentarni film je edinstven, ker nas popelje znotraj najstrožjega meniškega reda – kartuzijanov. Odkriva nam prvine, ki so pomembne tudi za nas, ki živimo »zunaj zidov«.

V soboto, 7.10.2017, bomo obhajali praznik rožnovenske Marije in pri maši ob 16-ih zaključili duhovno obnovo z Marijinimi litanijami po karlobaškem napevu.