Sveta maša

Kaj je sveta maša ali evharistija?
Sveta maša – evharistija je srce in vrhunec življenja Cerkve, kajti v njej Kristus pridružuje svojo Cerkev in vse njene ude svoji daritvi hvale in zahvale, ki jo je na križu daroval svojemu Očetu enkrat za vselej; po tej daritvi razliva milosti odrešenja na vso Cerkev. Evharistija je spomin na Kristusovo veliko noč: to se pravi na delo odrešenja, izvršeno s Kristusovim življenjem, smrtjo in vstajenjem, delo, ki ga bogoslužno dejanje napravi navzočega. Kot daritev se evharistija daruje tudi v odpuščanje grehov živih in mrtvih, in zato, da si izprosimo od Boga duhovnih in časnih dobrin.

Kaj je mašni namen?
Mašni namen je namen, po katerem duhovnik daruje mašo na prošnjo darovalca. Mašni nameni so lahko različni. Čeprav najpogosteje darujemo maše za rajne sorodnike, pa je zelo primerno in priporočljivo, da za mašne namene določimo tudi potrebe živih,mm potrebe Cerkve, sveta, kot tudi osebne namene.

Kaj je mašni dar?
Mašni dar je denarni prispevek, ki ga darovalec daruje, ko naroči mašni namen. Z darom darovalec izraža podporo poslanstvu Cerkve, hkrati pa ga skrbi za vzdrževanje duhovnika in njihovega dela (prim. kan. 946). V Sloveniji se duhovniki preživljajo od mašnih darov in od darov, ki jih prejmejo bo delitvi zakramentov, zakramentalov (pogreb), ter darov dobrotnikov. Višina mašnega daru določijo krajevni škofi na ozemlju države. V Sloveniji je določena višina daru 17 €. Duhovnik ne sme zahtevati več; ima pa pravico prostovoljno sprejeti višji ali tudi nižji mašni dar (prim. kan 952 §1.)

Kdo opravi mašni namen?
Mašni namen lahko opravi vsak duhovnik, katerega veže dolžnost, da opravi mašo sam ali pa jo opravi drugi duhovnik. Maše katere duhovnik ne more opraviti sam, odda na škofijo (oddane maše), da jih opravijo drugi duhovniki, ki niso na župnij oz. imajo premalo mašnih darov. Z oddanimi mašami verniki skrbijo za vse duhovnike v škofiji.

Koliko maš sme duhovnik opraviti na dan?
Med tednom lahko duhovnik daruje le eno mašo na dan. Če pastoralne potrebe narekujejo (pogreb, poroka), lahko z dovoljenjem škofa mašuje tudi dvakrat na dan. Dar za drugo ali tretjo mašo mora duhovnik oddati na škofijo za namene, ki jih določi škof.

Koliko namenov sme duhovnik vključiti v mašno daritev?
Duhovnik sme v mašno daritev vključiti le en mašni namen, za katerega je prejel mašni dar. Darovalec pa lahko v isti namen vključi več pokojnih. Duhovnik lahko pri maši omeni tudi mašni namen, ki je bil oddan drugemu duhovniku.

Ali je potrebno, da se pri maši omeni, za koga je maša?
Obred maše ne določa, da bi se darovani namen med mašo posebej omenjal. Navada je, da se mašni nameni objavijo v oznanilih. Mašni namen se lahko omeni tudi v uvodu v mašo ali pri prošnjah za vse potrebe. Vsekakor maša, ki se daruje ni »kupljena« z mašnim darom, ali v »izključni lasti naročnika«. Pri vsaki maši lahko vsak vernik v Kristusovo daritev vključi svoje in skupne prošnje.

(po zgibanki, ki jo je izdala škofija Koper, 2014)