Križev pot

Pobožnost križevega pota nam pove dvoje: Najprej nas nagiba, da živo začutimo, kaj je Gospod trpel. Z njim hodimo in z njim nosimo križ. odkriva nam, kako velika je Zveličarjeva ljubezen in kako velika naša krivda. Naučimo se kesanja in zaželimo si milosti, da bi mogli svoje življenje čisto spremeniti. In še drugo: križev pot je šola premagovanja. Gospoda vidimo, kako vedno prenaša najbridkejše trpljenje, telesno in duševno, a vidimo tudi, kako vse premaguje iz ljubezni do Boga in do nas. Molivec naj bi v posameznih postajah našel svoje življenje; gledal naj bi svoje vsakdanje težave v zvezi z Gospodovimi in iz tega naj bi zajemal spoznanje in moč, da bi svoje trpljenje ne le nosil, ampak ga tudi zmagoval.
Romano Guardini

1. Pilat obsodi Jezusa na smrt
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil. Jezus, po krivem si bil obsojen na smrt in si molčal, nič ni si odgovarjal. Kolikokrat mene obsojajo in obtožujejo, velikokrat po lastni krivdi. S tem ko ugovarjam ali se hočem opravičevati sam sebe obsojam. Daj mi milost, da bom kakor ti molče sprejel obsodbo, ter se soočil s posledicami svojega greha, s svojim križem. Usmili se me, Gospod.

2. Jezus vzame križ na svoje rame
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, s svojimi grehi sem te obsodil na križ, ki si ga brez ugovarjanja vzel. Tudi jaz imam mnoge križe, ki pa jih nisem sposoben tako lahko vzeti na svoja ramena. Daj mi milost, da pred križem ne bom bežal, temveč, ga bom sprejel kot  orodje Odrešenja. Usmili se me, Gospod.

3. Jezus pade prvič pod križem
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, padel sem, ker sem precenil svoje moči. Daj mi milost, da mi padec ne bo v pogubljenje, temveč priložnost za rešenje. Usmili se me, Gospod.

4. Jezus sreča svojo Mater
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, Bog Ti je naklonil milost, da si se srečal s svojo Materjo. Daj tudi meni milost tolažbe, da bom zmogel nadaljevati pot. Usmili se me, Gospod.

5. Simon iz Cirene pomaga Jezusu križ nositi
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil. Jezus, Tebi je Simon pomagal, komu pomagam jaz: moja pomoč je včasih tako sebična, pomagam, da bi pomagal sebi. Daj mi milost, da bom premagal svojo sebičnost in nesebično pomagal drugim nositi križ. Usmili se me, Gospod.

6. Veronika poda Jezusu potni prt
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, samo majhni in ponižni lahko prodrejo skozi razjarjeno množico in rimske vojake in ti obrišejo obraz. Daj mi milost ponižnosti, da bom mogel videti Tvoje obličje. Usmili se me, Gospod.

7. Jezus pade drugič pod križem
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, znova sem padel. Tokrat nisem kriv jaz, temveč drugi: televizija, internet, sosed, soseda. Daj mi milost, da odgovornosti ne bom prenašal na druge, temveč se pobral in s križem nadaljeval pot. Usmili se me, Gospod.

8. Jezus nagovori jeruzalemske žene
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil. Oh Jezus, Ti in tvoje usmiljenje. Trpiš in druge tolažiš. Daj mi milost, da mi križ ne zakrkne srca, temveč, da bom videl trpljenje drugih in našel ustrezne besede tolažbe. Usmili se me, Gospod.

9. Jezus pade tretjič pod križem
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil. Jezus, spet in spet padam, nenehno v ene in iste grehe. Daj mi milost, da se ne bom naveličal, ter vsakič znova vstal preko spovedi in nadaljeval pot. Usmili se me, Gospod.

10. Jezusa slečejo in mu ponudijo vina z žolčem mešanega
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, moj jezik razgalja in moje geste uničujejo spodobnost mojega bližnjega. Daj mi milost, da ne bom slačil in poniževal, temveč oblačil in krepčal. Usmili se me, Gospod.

11. Jezusa pribijejo na križ
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, jaz sem Te pribil na križ. Jaz sem kriv Tvojih muk. Daj mi milost, da se spreobrnem, da Tvoje trpljenje ne bo zaman. Usmili se me, Gospod.

12. Jezus umrje na križu
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, z vsakim grehom, ki ga storim nekaj v meni umre. Daj mi milost, da bom redno prejemal zakrament svete spovedi, da bo vsakič v spovednici umrl en greh. Usmili se me, Gospod.

13. Jezusa snamejo s križa in položijo Mariji v naročje
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, naročje, ki te je pestovalo kot otroka, te pestuje zdaj kot mrtvega. Daj mi milost, da bom tudi jaz kdaj začutil ljubeče naročje, daj mi milost, da bom to naročje tudi jaz. Usmili se me, Gospod.

14. Jezusa položijo v grob
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, ko je bilo vsega konec si šel v zasluženi počitek. Daj mi milost srečne smrti. Usmili se me, Gospod.