Velika noč

Ker je velika noč največji in najpomembnejši katoliški praznik bodo zaradi tega spremenjene ure obhajanja posameznih obredov. Tako bodo na veliki četrtek, veliki petek obredi ob 19.00, vigilija na veliko soboto pa ob 19.30.

Na Veliki četrtek (24.3.2016) praznujemo rojstni dan svete maše. Spominjamo se, kako je Jezus s svojimi učenci obhajal velikonočno večerjo. Iz tega dne izhajajo posvetilne besede s katerimi Bog po duhovnikovih rokah kruh in vino spremeni v Kristusovo telo in kri. Dopoldne je sveta maša v stolnici, kjer škof skupaj z duhovniki posveti sveta olja, zvečer ob 19-ih, pa bo sveta maša v župnijski cerkvi. Po obredih bo CELONOČNO BDENJE pred Božjo ječo.

Na Veliki petek (25.3.2016) se spominjamo Jezusovega trpljenja v Getsemaniju, Njegovega križevega pota in smrti na Golgoti. Zato bomo ob 15-ih molili križev pot v župnijski cerkvi. Nato bo možnost za sveto spoved. Obredi velikega petka se bodo začeli v župnijski cerkvi ob 19-ih.

Na Veliko soboto (26.3.2016) Jezus leži v grobu. Jezus je žrtveno jagnje, ki ga Bog daruje za naše življenje. Zgodaj zjutraj ob 7-ih bomo prižgali velikonočni ogenj. Povabljeni ste, da pridete po žerjavico in jo odnesete v domača kurišča.

V spomin Jezusovega ležanja v grobu blagoslavljamo velikonočne jedi, ki naj bi jih po izročilu zaužili na velikonočno jutro. Te jedi imajo svoj pomen: šunka predstavlja Jezusovo telo. Hren predstavlja žeblje, ki so  pribili Jezusa na križ. Pirhi predstavljajo kapljice Jezusove krvi, potica (ki je bila včasih okrogla) pa predstavlja Jezusovo trnjevo krono. V soboto leži Jezus v grobu in ta grob predstavlja košara. Ko na velikonočno jutro Jezus vstane in izgine iz groba, izginejo tudi jedi iz košare. Ostane prazen grob in prazna košara. Na velikonočno jutri in ne na veliko soboto popoldan. Zvečer bomo zopet prižgali velikonočni ogenj in ob 19.30 začeli s slovesno vigilijo. Vigilija pomeni nočno bdenje. To je spomin na tisto noč, ko je Bog Izraelsko ljudstvo izpeljal iz Egipta. To je noč naše Odrešitve.

Na Veliko noč ob 7-ih bomo praznovali slavje Jezusovega vstajenja z velikonočno procesijo, če bo vreme primerno. Ključarji poskrbite, da bodo nosilci bander in neba, pripravljeni za morebitno procesijo ob primernem vremenu. Sveta maša bo tudi ob 10-ih.