Obvestila avgust 2022

 

MAŠNI NAMENI – AVGUST 2022

Urnik svetih maš:

 

Ponedeljek, sreda, četrtek in petek ob 19-ih

Sobota: 8-ih

Nedelja ob 8-ih in 10-ih

 

Urnik svetih maš se lahko spremeni. Spremljajte nedeljska oznanila! Ob praznikih je urnik svetih maš napisan posebej!  Mašni nameni se pobirajo na prvi petek v času uradnih ur za naslednji mesec (npr. marca za april)

 

Župnijska cerkev je za osebno molitev odprta

vsak dan od 9-ih do 19-ih

 

Zakrament svete spovedi lahko opravite (razen če pride kaj vmes):

  • pol ure pred večerno sveto mašo
  • po dogovoru

 

Ob zadnji (smrtni) uri, oz. ko opazite, da se življenje zaključuje, poskrbite, da boste prejeli poslednje zakramente! Zvoniti po toči je prepozno!

 

Seznam mašnih namenov je na voljo zgolj v tiskani obliki oz. na oglasni deski!

 

CELODNEVNO ČEŠČENJE

V torek 16. avgusta 2022 obhajamo župnijski praznik – župnijskega zavetnika svetega Roka. Ob tej priložnosti bo, kakor vsako leto celo dnevno češčenje Najsvetejšega zakramenta, ki se bo pričelo ob 8-ih zjutraj s sveto mašo, ter končalo zvečer ob 18-ih z litanijami in sveto mašo.

 

Da Jezus vsaj na ta dan, ne bo nikdar sam ga boste obiskovali po naslednjem redu. V kolikor vam službene in družbene obveznosti preprečujejo, da bi ga obiskali in častili v določeni uri, ga seveda lahko obiščete kadarkoli:

 

8.00     sveta maša

9.00     češčenje – Dolenja vas

10.00   sveta maša

10.45   molitvena ura za beatifikacijo Magdalene Gornik

13.00   Rakitnica in Grčarice

14.00   Lipovec

15.00   Prigorica

16.00   molitvena skupina Prenove v Duhu

17.00   Dolenja vas

18.00   litanije in sveta maša

 

 

Procesija v čast svetemu Roku od Vogalovega križa do svete Marjete pa bo, če bo primerno vreme v ponedeljek, 15. avgusta ob 18-ih.

 

ZAKRAMENT SV. KRSTA

Vsi starši, kateri bi radi, da Bog njihovim otrokom podeli dar vere, lahko svoje otroke prinesejo h krstu.

 

V mesecu avgustu so krsti možni: 28. avgusta. Obvezna priprava na krst, ki se jo udeležijo starši in botri bo 22. avgusta ob 18-ih.

 

Pred pripravo naj se starši oglasijo v župnijski pisarni ob petkih od 16-17, zaradi vpisa v krstno knjigo. Datumi priprav na krst se lahko spremenijo, spremljajte aktualna tiskana in nedeljska oznanila.

 

VEROUK 2022/2023

In zopet se približuje šolsko, ter s tem veroučno leto. Kakor je bilo rečeno spomladi, ko smo verouk zaključili, se lahko jeseni vpišejo k verouku v Dolenji vasi otroci, ki bodo v času od nedelje 29. maja do vključno nedelje 28. avgusta imeli 70 % udeležbo pri svetih mašah ob nedeljah in praznikih (glede na liturgični zvezek).

 

Pregled liturgičnih zvezkov in vpis k verouku bo potekal po trijadah v mesecu septembru. Verouk bo načeloma potekal kot je to običajno ob ponedeljkih. Urnik bo znan po vpisu.

 

DAROVI OB SVETI MAŠI

Slovenska škofovska konferenca je sklenila, da od 1. septembra veljajo naslednji zneski priporočenih darov:

 

za sveto mašo: 23 €

gregorijansko sveto mašo: 750 €

priprava poroke: 25 €

poročevalec: 50 €

pokopovalec (duhovnik ali diakon): 50 €

zvonjenje (na dan): 10 €

 

Priporočeni darovi za sveto mašo ne pomenijo, da ste kupili sveto mašo. S tem verniki prispevajo k mesečnemu denarnemu nadomestilu za duhovnikovo delo in bivanje v župniji: 30 x 23 € = minimalna slovenska plača.

 

Puščice in ofri se pobirajo za vzdrževanje župnije, škofije, Cerkve. Razen na zahvalno nedeljo, ko je namenjena za vzdrževanje duhovnika.

 

DVA BRATA IN SESTRICA

 

Modernizem in tradicionalizem sta kot dva brata, ki se med seboj tepeta, grizeta, prepirata, borita za Očetovo naklonjenost.

 

Pod pojmom modernizem razumemo različna gibanja, ki so nastala v 19. in 20. stoletju, katerih glavni namen je bil modernizirati Cerkev. Modernizem se je napajal iz polemičnih spisov, med katerimi so bili tudi taki, ki so zavračali bistvo Katoliške Cerkve: Jezusovo utelešenje v svetih zakramentih, ter so poudarjali bolj protestantski pristop do vere.

 

Po drugi strani se je v istem času, kot odgovor na modernizem (podobno kot v času protireformacije) pojavil tradicionalizem, ki je poudarjal pomen latinskega jezika, kompliciranih obredov, ki je vse to, skupaj z moralnim idealom postavil potencira, kot normo.

 

Danes pa težko najdemo kakšno bistveno razliko med modernizmom in tradicionalizmom. Kakor se je modernizem napajal iz polemičnih spisov, ki so jih skrivaj brali in razmnoževali, isto počne danes tradicionalizem. Še več, v svoji borbi proti modernizmom se zapleta v iste, nič manj heretične izjave in pojme. V svoji borbi za tradicionalne vrednote nič ne pomišlja uporabljati moderne metode, ki jih tako strastno zavrača in graja.

 

Modernizem in tradicionalizem sta dva gibanja znotraj Cerkve, ki vsak na svojo stran vleče Kristusovo suknjo in jo skuša natrgati. Modernizem in tradicionalizem sta kot dva brata, ki skušata z različnimi argumenti prepričati Očeta, da imata prav. Pri tem si ne en ne drug niti ne pretvarjata, da drug drugemu kradeta metode, s katerimi želita prepričati čim večji krog vernikov.

 

A modernizem in tradicionalizem imata majhno sestrico. Ki pa je starejša od obeh. Ki je doživela in preživela še kakšne mnogo hujše zmote in herezije: gnosticizem, arianizem, manihejstvo, donatizem, pelagijanizem, katari, bogomili, husiti in danes modernisti, tradicionalisti.

 

Ta sestrica pravzaprav sploh nima imena. Njeno rojstvo sega tja do kralja Davida. Označuje posebno vrsto vernikov, ubogih in malih brez imena in položaja, ki imajo dovolj opraviti že s tem, kar je potrebno za življenje. Anawin čisto preprosto Anawin čisto preprosto ljubi Gospoda, pri nedeljski božji službi prepeva speve in Bachov koral ter z otroško preprostostjo bere Sveto pismo. Gre za »revčke«, kot pravijo danes, za tiste, ki so zbegani zaradi dlakocepskih in učenih razprav, ki gredo nad njihovimi glavami. To seveda ne pomeni, da bi bili učenjaki izključeni iz vrste malih, ubogih in ponižnih. Nihče ni zavržen, tudi učenjaki ne, pod pogojem, da se dajo, četudi so učenjaki, poučiti.

 

Modernizem in tradicionalizem se mogočno in napuhnjeno zapirata vsak v svoje prav. Kakor vsaka herezija, kakor vsak odklon. Božji revčki pa so ubogi, ker v resnici gledajo in poslušajo. Tu gre za dvoje dejanj, s katerimi gremo iz sebe. Stvari prihajajo v moj pogled in v moje uho, ki jih sprejemata, da se ne zapiram več vase. Toda poslušati in gledati – koga? Ja Jezusa vendar, ki sam pravi, da je »krotak in srca ponižen« (Mt 11,29).

 

Kar spomnimo se, kako je Jezus okaral apostole, ki so se prepirali, kdo je večji. Še več, Jezus se zapira modrim in razumnim, razodeva pa se otročičem (Mt 11,25).

 

Zato se ne obremenjujte ali je bolje moliti v latinščini ali slovenščini – Bog ni zabit, razume oboje, pa tudi kitajsko, aramejsko, hebrejsko in še kakšen drug jezik. Ne obremenjujte se ali se boste obhajali na roke ali na usta, ali pa vam bodo Rešnjo Kri vbrizgali v žilo (tudi to se dogaja, ko ne gre drugače). Ne obremenjujte se, če vsa vas ve za vaše grehe.

 

Bodite pa zelo zaskrbljeni, če zaradi forme ostanete brez obhajila, če vaših grehov Bog v spovednici ne sliši in ne odpusti. Če niste sposobni iti v prazno cerkev, ko ni nobenega in tam priznati nebesom in peklu, da je Jezus živ v tabernaklju!

 

Zakaj glejte: kralj David je bil prešuštnik in morilec, cestninar v priliki je izdajalec in izkoriščevalec. Da, Bog ne »gleda«, ampak vzame ves sveženj, tudi če v ni v njem vse sveže.

 

Nekaj pa je, česar Bog ne more prenašati in kar ga zavira  in ker nima psihiatrov, ki bi jih vprašal za svet, ostane zvezan! – nekaj ovira Boga: če se ima kdo za važnega. Tu ne more pomagati. Če se ima kdo za več kot je, mu ni pomoči! Če se ima kdo za važnega, za nekaj posebnega, je to tako neumno, da Boga tako rekoč zmede.

 

Ta važnost spora med modernizma in tradicionalizma je pogubna za nas vernike, ker v nas povzročajo strupen zadah dvoma, stereotipov in predsodkov. Zato se resnično trudite, da boste postali ubogi Gospodovi reveži, da boste lahko sprejeli Božji dar: na roke, na usta, v spovednici, v gledanju Njega, ki prebiva v samotni cerkvi v tabernaklju.

 

In teh Gospodovih revežev ni malo: Na prvem mestu je Božja Mati Marija, nato pa vsi svetniki, ki so nam znani in neznani: sveti Rok, sveta Terezija iz Lisieuxa, Favstina Kowalska, sv. Janez Pavel II., sveta mati Terezija, sveti Nikolaj iz Flüe, sveta Genovefa Pariška, itd., itd, itd vse do kandidatov za svetnike, kot je Magdalena Gornik, škof Vovk, Cvetana Priol, Baraga.

 

***

 

Starejša dva brata modernizem in tradicionalizem se pričkata in potegujeta za Očetovo naklonjenost. A v vsej tej vnemi se razen takrat, ko je to predpisano na Jezusa požvižgata. Mala sestrica pa ni pred tabernakljem samo takrat, ko je to predpisano. Pred tabernakljem je najdeš tudi takrat ko ni predpisano in javno oznanjeno. Mala sestrica, z razliko od bratov, se požvižga na formo, ter goji iskreno pobožnost do Jezusa v Najsvetejšem zakramentu, ki osamljeno »čepi« v mnogoteri slovenski cerkvi.

 

BRALCI BERIL

 

  • Bralci beril lahko v času branja Božje besede masko odmaknejo.
  • Preko e-maila lahko predhodno prejmete berilo, da se doma pripravite, v tem primeru pošljite e-mail na: ales.pecavar@rkc.si
  • V primeru, da je bralec odsoten in tisti dan, ko je razporejen ne more brati naj poskrbi za zamenjavo.

Seznam bralcev beril, ter mašnih namenov je na voljo zgolj v tiskani obliki oz. na oglasni deski.