Obvestila april 2023

ZAKRAMENT SV. KRSTA

Vsi starši, kateri bi radi, da Bog njihovim otrokom podeli dar vere, lahko svoje otroke prinesejo h krstu:

7. maja. Obvezna priprava na krst, ki se jo udeležijo starši in botri bo 3. marca ob 19-ih.

4. junija. Obvezna priprava na krst, ki se jo udeležijo starši in botri bo 31. marca ob 19-ih.

Pred pripravo naj se starši oglasijo v župnijski pisarni ob petkih od 16-17, zaradi vpisa v krstno knjigo. Datumi priprav na krst se lahko spremenijo, spremljajte aktualna tiskana in nedeljska oznanila.

 

VEROUK 2022/2023

Spoštovani starši, Velika noč je bistvo naše vere. Slavimo, častimo in se veselimo, da je Jezus Kristus vstal od mrtvih. To veroučencem nenehno dopovedujem. Če je Jezus Kristus vstal od mrtvih, če je Božja ljubezen s tem premagala zlo, ki se je dogajalo na Veliki petek, potem bodo tudi vaši otroci in vi sami v moči te vere premagali vsako zlo, ki se vam v življenju lahko dogodi. To ne pomeni, da ne boste nikdar doživeli »Velikega petka«. To pomeni, da ne boste obstali pri »Velikem petku«, temveč preživeli in živeli »Veliko noč«

V krščanskih cerkvah, med katerimi je tudi Katoliška Cerkev, se vse vrti okoli tega dejstva: - Jezus Kristus je vstal od mrtvih. To je skrivnost naše vere in skrivnosti se nikdar ne da dovolj razložiti, ker potem to ne bi bila več skrivnost. Ker pa je človek pozabljivo bitje, se od vekomaj kristjani zbirajo na dan, ko je Jezus Kristus vstal od mrtvih, in ta dan je nedelja. Milosti, ki prihajajo iz obiska in sodelovanja pri nedeljski maši, ne more nadomestiti tedenska maša, tudi ne razne pobožnosti ali dobre želje.

Če hočete, želite da imate oz. ste Vi in Vaši otroci v Božji milosti, boste pač slavili, častili in živeli Veliko noč. To pomeni, da boste od januarja do decembra, od rojstva do smrti soudeleženi pri nedeljski maši, v spovedi, v češčenju in molitvi Najsvetejšega zakramenta videli Jezusovo vstajenje od mrtvih. In ko vam gre dobro v življenju slavite, da je Bog premagal zlo in ko vam gre slabo v življenju prosite, da bi Bog premagal zlo.

Verouk se bo počasi končal in kdor je izpričal svojo vero, z nedeljsko in velikonočno mašo, se bo jeseni lahko vpisal naprej. Verouk se bo počasi končal, ampak življenje se ne konča, ko se konča verouk, šola, služba… Življenje se takrat šele začenja… in takrat človek še bolj potrebuje Božje milosti.

V mesecu aprilu bo verouk potekal:

3. aprila za vse razrede, razen 1. 2. in 3., v tem času bo spoved. V kolikor bo otrok ta dan čudežno odsoten, poskrbite da gre k spovedi.

17. april: za otroke od 1. do 5. razreda

24. april: za otroke od 6. do 8. razreda

Udeležba pri vigiliji na veliko soboto in na veliko noč je za vse veroučence obvezna. Če otroka pri teh mašah ni, verouka ne more opraviti, ker je velika noč vzrok in razlog verouka. Prav tako otrok ne more pristopiti k prvemu obhajilu niti k zakramentu svete birme. Če bo otrok prisoten samo pri velikonočnem žegnu, se to šteje, kot da ga ni bilo, in ravno tako ne opravi verouka, tudi če je bil vse nedelje prej prisoten. Velikonočni žegen je zgolj pobožnost, ki ni obvezna.

 

BIRMA 2023

Spoštovani starši in birmanci,

januarja sem žal napačno oznanil datum birme, za kar se opravičujem. Zakrament svete birme bo potekal v nedeljo, 16. aprila ob 10-ih. Birmovalec bo g. stiški opat Maksimiljan File.

Kratek pregled dogodkov:

27.3., ponedeljek – srečanje staršev birmancev, ob 19-ih v veroučni učilnici

12.4., sreda – srečanje birmancev in g. birmovalca (navzoči tudi starši in botri), med mašo botri opravijo spoved.

14.4., petek – ob 17.30 (18.30) imajo birmanci molitveno uro pred Najsvetejšim zakramentom, po maši pa sveto spoved.

15.4., sobota – starši birmancev čistijo in krasijo župnijsko cerkev

16.4., nedelja – zakrament sv. birme pri sveti maši ob 10-ih

Birmanci do 27.3.2023 oddajo birmansko dokumentacijo: prošnjo in izjavo birmanca, ter izjavo botra/e (tudi če je iz domače župnije)

 

PRVO OBHAJILO 2023

Spoštovani starši in prvoobhajanci

januarja sem žal napačno oznanil datum prvega obhajila, za kar se opravičujem. Zakrament prvega svetega obhajila bo potekal v nedeljo, 23. aprila ob 10-ih.

Kratek pregled dogodkov:

29.3., sreda – srečanje staršev prvoobhajancev, ob 19-ih v veroučni učilnici

20.4., četrtek – pred mašo molitvena ura za prvoobhajance in starše (prva polovica po abecednem redu), po maši prvoobhajanci opravijo prvo spoved

21.4., petek – pred mašo molitvena ura za prvoobhajance in starše (druga polovica po abecednem redu), po maši prvoobhajanci opravijo prvo spoved

22.4., sobota – starši prvoobhajancev čistijo in krasijo župnijsko cerkev

23.4., nedelja – prvo obhajilo pri sveti maši ob 10-ih

 

 

MAŠNI NAMENI – APRIL 2023

 

Urnik svetih maš:

Ponedeljek, sreda, četrtek in petek ob 18-ih

Torek in sobota: 8-ih

Nedelja ob 8-ih in 10-ih

 

Urnik svetih maš se lahko spremeni. Spremljajte nedeljska oznanila! Ob praznikih je urnik svetih maš napisan posebej!  Mašni nameni se pobirajo na prvi petek v času uradnih ur za naslednji mesec (npr. marca za april)

 

Župnijska cerkev je za osebno molitev odprta

vsak dan od 9-ih do 18-ih

 

Zakrament svete spovedi lahko opravite (razen če pride kaj vmes):

 • pol ure pred večerno sveto mašo
 • po dogovoru

 

Ob zadnji (smrtni) uri, oz. ko opazite, da se življenje zaključuje, poskrbite, da boste prejeli poslednje zakramente! Zvoniti po toči je prepozno! Ker noben človek ne more biti 24 ur na dan, 365 dni na leto na razpolago, se včasih zgodi, da nisem na razpolago. V tem primeru se obrnite na sosednje župnije.

 

!!! OBVESTILO !!!

 

Mašni nameni za mesec maj se bodo izjemoma pobirali v petek 31. marca, času uradnih ur. (ker je prvi petek Veliki petek).

Bolni in ostareli bodo obiskani v petek 31. marca, ker je prvi petek Veliki petek.

Od 3.4 do vključno 13.4. bo župnijska pisarna zaprta, zaradi priprave in praznovanja Velike noči.  V tem času lahko prejmete zgolj spoved, bolniško maziljenje ali poslednje zakramente.

V primeru smrti v času velikega tedna, je po obredniku Katoliške Cerkve ni zvonjenja (tako navček, kot mrliško zvonjenje) od Velikega četrtka do Velike noči. Na veliki petek in na veliko soboto, so možni zgolj pogrebi brez maše. Na Veliko noč in na velikonočni ponedeljek, pogrebi niso možni!

 

 

SEZNAM MAŠNIH NAMENOV JE OBJAVLJEN ZGOLJ V TISKANI IZDAJI ŽUPNIJSIH OZNANIL.

 

 BRALCI BERIL

 

 • Preko e-maila lahko predhodno prejmete berilo, da se doma pripravite, v tem primeru pošljite e-mail na: ales.pecavar@rkc.si
 • V primeru, da je bralec odsoten in tisti dan, ko je razporejen ne more brati naj poskrbi za zamenjavo.

 

SEZNAM BRALCEV BERIL JE OBJAVLJEN ZGOLJ V TISKANI IZDAJI ŽUPNIJSIH OZNANIL.

 

PREGLED DOGODKOV

27.3., ponedeljek – srečanje staršev birmancev, ob 19-ih v veroučni učilnici

29.3., sreda – srečanje staršev prvoobhajancev, ob 19-ih v veroučni učilnici

9. 4., nedelja – Velika noč

16.4., nedelja – zakrament sv. birme pri sveti maši ob 10-ih

23.4., nedelja – prvo obhajilo pri sveti maši ob 10-ih

3.5., sreda – priprava na krst ob 18-ih

7.5., nedelja – krstna nedelja

14.5., nedelja – Florjanova nedelja (glede na dogovoro je ta maša na  na 2. n.ed. v mesecu)

21.5., nedelja – žegnanje v Lipovcu, ob 10-ih

31.5., sreda – priprava na krst ob 18-ih

04.06., nedelja – krstna nedelja

8.6., četrtek – zapovedan praznik sv. Rešenjega Telesa in Krvi – Telovo

11.6., nedelja – žegnanje v Grčaricah, ob 10-ih

16.6., petek – praznik Srca Jezusovega

18.6., nedelja - žegnanje v Rakitnici, ob 10-ih

2.7., nedelja – žegnanje v Prigorici, ob 10-ih

23.7., nedelja – žegnanje pri sv. Marjeti, ob 10-ih

16.8., sreda – SV. ROK, celodnevno češčenje

20.8., nedelja – farno žegnanje v Dolenji vasi

8.10., nedelja – prenos radijske maše za Radio 3 - program Ars in radio

Ognjišče, pri maši ob 10-ih.

 

ČIŠČENJE ŽUPN. CERKVE

Tako pred »korono«, še posebej pa po »koroni« se je izkazalo, da stari seznami za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ne ustrezajo več zaradi človeške narave (bolezen, starost, smrt itd.).  Zato se je sestavili nov seznam za čiščenje in krašenje župnijske cerkve. Seznam je poizkusen, lahko se še spreminja. Seznama ni sestavljala ena oseba, temveč več oseb in zaradi različnih okoliščin je v določenih območjih je seznam poimenski, v določenih območjih pa po hišnih številkah. Seznam sledi abecednemu redu naselji, ki zajemajo teritorij župnije Dolenja vas: Dolenja vas, Lipovec, Prigorica, Rakitnica.

Ker je seznam poizkusen zato je lahko kdo nenamerno na seznamu, v tem primeru naj seznam spregleda, ali pa ga na seznamu ni, v tem primeru se lahko priključi kakšni drugi skupni.

Čiščenje poteka drugo in četrto soboto v mesecu od 10-ih do 11-ih. Čiščenje in krašenje župnijske cerkve odpade in se ne prestavlja, če slučajno pride kateri od naslednjih praznikov:

 • bodisi zapovedan praznik: Božič – (25.12)., Marijino vnebovzetje (15.8.), vsi sveti (1.11),
 • bodisi eden od naslednjih praznikov: Marija, sveta Božja mati (1.1.), Gospodovo razglašenje (6.1.), Gospodovo darovanje (2.2.), sveti Jožef (18.3., 1.5.), Gospodovo oznanjenje (25.3.), Marija Pomagaj (24.5.), Janez Krstnik (24.6), Peter in Pavel (29.6), Marij, sveti Vid (15.6.), sv. Rok (16.8), Brezmadežno spočetje (8.12.). Čiščenje in krašenje pred birmo oz. prvim obhajilom običajno opravijo starši.

 

Nekaj smernic za čiščenje in krašenje župnijske cerkve:

 • pometejo in z mokro krpo se obrišejo tla cerkve, zakristije in kora
 • z mokro krpo se lahko obrišejo tudi klopi, ter umijejo okna v zakristiji.
 • glavnega in stranskih oltarjev se ne sme brisati z mokro krpo!, ker se barve in pozlate se držijo oltarjev zgolj samo še iz navade, temveč lahko z njih zgolj previdno in rahlo pobriše prah
 • oltarjev v cerkvi in pultov v zakristiji ne pospravljate, to je »delovni prostor« duhovnika, bo že sam za to poskrbel.
 • prtov ne menjate
 • rože se menjajo po potrebi, na oltarje se rož ne postavlja, razen na stranske oltarje, če so rože v vazi ali drugi vodo nepropustni posodi. Najlepše rože so pa seveda verniki, ki v nedeljo pridejo k maši. V adventu in postu se cerkve ne krasi.
 • če pri čiščenju ali krašenju ni kaj jasno vprašajte.

 

SEZNAM ČIŠČENJA JE ZARADI ZAKONA O OSEBNIH PODATKIH OBJAVLJEN ZGOLJ V TISKANI IZDAJI ŽUPNIJSIH OZNANIL.