Bo kaj drugače

v novem letu 2017? Ne vemo. Vemo pa, da Bog ni samo kakor avtomat za izpolnjevanje želja. Res je, da sem jaz ali pa vi, v središču Božjega zanimanja. Kakor tudi tisti, ki so na naši desni in na levi, kakor tisti, ki hodijo pred nami ali za nami, kakor tudi tisti, ki jih mi teptamo, ali pa tisti, kateri se sprehajajo po naših živcih. Vsi smo v središču Božjega zanimanja. In razumeti to skrivnost bivanja v Božjem srcu je podobno razumevanju skrivnosti Svete Trojice. In to je vera: ne razumeti, temveč samo sprejeti.

Sprejeti dejstvo, da se mora Bog zelo truditi, da z izpolnjevanjem naših želja, ne prizadene izpolnjevanju želja vseh ostalih. Naša osebna sreča je odvisna od naših nesrečnih želja. Čim manj jih je bolj bomo srečni. Ravno zato, Bog z 9. in 10. Božjo zapovedjo prepoveduje te nesrečne želje.

Edina želja, ki pa jo lahko gojimo vsi, brez izjeme in brez strahu, edina želja, ki lahko koristi vsem in ne škoduje nikomur je, da bo Jezus ostal v našem tabernaklju, ali pa vsaj v kakšnem tabernaklju v krogu 10 kilometrov. Od Jezusovega bivanja v naši sredi je odvisna naša vera in od naše vere je odvisna naša sreča in blagor. In vsa dejavnost, ki jo župnija predstavlja.

Kajti kdor je resnično veren je zadovoljen s tistim kar je in kar ima. Kdor je resnično veren se lahko poistoveti z stavkom apostola Pavla, ki ga je izrekel ob koncu svojega življenja: »Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil.« (2 Tim 4,7) Zato Vam vsem želim, da bi ob koncu leta 2017 lahko rekli: vero sem ohranil. Kajti kdor ima vero, ta ima vse.