Čebelice, čebelice

so naše prijateljice. Tako nekako se glasi znana popevka. In res, znanost opozarja, da je človeštvo zelo odvisno od čebel. Njihova nesebična marljivost in zvestoba domače čebelnjaku nam je lahko marsikdaj za zgled. Ti dve lastnosti: marljivost in zvestoba so bili tako očitni pri svetem Ambrožu, da je postal kar zavetnik čebelarjev, čebelnjak pa njegov atribut (razpoznavno znamenje).

Sveti Ambrož je bil državni namestnik v Milanu v 4. stoletju. Ker je svojo službo opravljal nepristransko, ker se je trudil biti skrajno pravičen za vse strani, so ga 7. decembra 374 izvolili za Milanskega škofa, ko je bil star komaj 35. let. Kot škof je nenehno branil pravice zatiranih in bil zato oholim ljudem trši opominjevalec. Ni pa bil samo dejaven na cerkveno-političnem področju, bil je odličen teolog in duhovni pisatelj. Zapustil nam je bogato zbirko bogoslovnih spisov, pridih in pisem. Njegovo duhovno bogastvo je bilo tako močno, da se je ob njegovih pridigah spreobrnil Avguštin, ki je kasneje tudi postal škof in svetnik. Oba imamo naslikana na stropu župnijske cerkve v Dolenji vasi.

Ambroževa zvestoba Cerkvi, je podoba zvestobi čebel do matice in domačega čebelnjaka, Ambroževo marljivo življenje in delo pa podoba nesebične marljivosti čebel. Da bi se Bogu zahvali, tako za zapuščino svetega Ambroža, kakor tudi za to, da imamo čebele, ter obenem, da bi našim čebelnjakom zagotovili Božji blagoslov in varstvo bo možno, v nedeljo, 4.12.2016 popoldne prejeti Ambrožev blagoslov. Kdor želi svojim čebelam in čebelnjakom Božjega blagoslova naj mi to vsaj en dan prej sporoči, da bomo lahko v nedeljo, na Ambroževo priprošnjo blagoslavljali čebele in čebelnjake v župniji Dolenja vas.