Imunost

Imunost je taka luštna beseda, ki navdaja z upanjem. Saj ta beseda označuje, da se nas neko zlo (bolezen) ne more prijeti, če se s tem zlom – boleznijo srečamo. Vendar za določene bolezni ni imunosti, kakor tudi ne za določene oblike zla.

Vera nam ne zagotavlja, da se z zlom ne bomo srečali ali da se nas zlo ne bo dotaknilo, če smo pa vendarle verni. Vera pa nam zagotavlja, da nas zlo ne bo uničilo, če smo, če imamo, če prakticiramo svojo vero. In da se nam lahko posledice zla obrnejo v dobro.

Posledice zla – bolezni – so lahko porazne. V najslabšem primeru lahko povzročijo fizično in/ali duhovno smrt. Toda vera obuja od mrtvih. Najprej Jezusa, nato vse, ki so po veri Jezusovi. Da bo vera učinkovito sredstvo zoper zlo, v fizični ali metafizični obliki, vedno znova potrebujemo poživitveni odmerek: spoved, obhajilo, češčenje (molitev). In kakor pri cepivu tudi pri veri velja: če ne prejmeš poživitvenega odmerka dovolj zgodaj, moraš začeti vse znova.

Skušajmo redno prejemati zakrament svete spovedi in svete evharistije, da bomo sposobni preživeti še tako hude oblike zla.