Kultura

Beseda kultura izhaja iz latinske besede colere, kar pomeni gojiti in se nanaša na vse človekove dejavnosti, v sklopu katerih nekaj gojimo. Človek goji tako na področju tehnike, umetnosti, znanosti, kakor tudi v poljedelstvu in živinoreji. Najpogosteje pa se ta izraz uporablja pri človekovi dejavnosti, ki je namenjena gojenju višjih duhovnih interesov. Kulturniki v tem smislu so vsi tisti ljudje, ki del svojega življenja namenjajo gojenju različnih dejavnosti, ki so namenjene oplemenitenju človekovega življenja, kot je na primer glasba, ples, film, gledališče, slikanje, fotografiranje itd. Ta dejavnost nima nobenega drugega namena, da oplemeniti in ovrednoti človekovo življenje.

Da je človek plemenit in kulturen človek ni potrebno imeti malo več denarja pod palcem, tudi ni potrebno imeti doktoratov z grozno zapletenimi naslovi. Tudi ni potrebno prosti čas preživeti s knjigami v rokah, ki jih niso razumeli niti tisti, ki so jih napisali. Da je človek, kulturen človek je potrebno samo, uporabi talente, ki mu jih je Bog dal. Vsak ima srce in vsak lahko v svojem srcu goji lepe in dobre misli iz katerih se razvijejo lepe in dobre besede, ki v končni fazi vodijo v lepa in dobra dejanja. Lepa in dobra, ki človeka in njegove sočloveka oplemenitijo, razveselijo, razvedrijo, skratka polepšajo dan.

Nekaterim je Bog dal celo več talentov, tem običajno pravimo umetniki: bodisi v glasbi, v besedi ali v ročnih delih.

Kulturen človek je torej lepo in dobro misli, govori in dela do sebe in bližnjih. Je spoštljiv in razumevajoč do tistih, ki mislijo, govorijo ali delajo drugače. Tako naj bi bil kristjan kulturen človek, saj spoštuje tuje misli, govore in dejanja, kakor ga spoštuje Jezus, ki ne obsoja ali sodi, temveč sprejema, odpušča in Odrešuje, skratka z evangelijem želi oplemenititi naša življenja.