Miklavž

Miklavž ni neka bajeslovno bitje iz pravljic. Miklavž je svetnik. To pomeni, da je bil v določen času resnična oseba. Martirologij (poročilo o svetnikovem življenju) pripoveduje, da je bil Miklavž oz. Nikolaj v 4. stoletju škof v Miri v Likiji, v današnjem Demru v turškem okrožju Anatliji. Živel je pobožno, bil je dober do bližnjega, do sebe pa oster. Zaradi svojega krščanskega načina življenja mu ni bilo prihranjeno preganjanje. Znana je njegova dobrotljivost do najbolj ubogih, na duhovnem in materialnem področju. Pobožna vera mu je pripisala kopico čudežev. Na daljavo je rešil po nedolžnem obsojene krvnikovega meča, obvaroval tri obubožane device sramote, rešil mornarje nevarnosti na morju, obudil v življenje tri umorjene učence, ob hudi lakoti srečno pripeljal ladjo z žitom v Miro – zmerom in povsod prijazen pomočnik, ki ne odreče nikomur v stiski. Je zavetnik mornarjev, trgovcev in popotnikov, zaradi česar so cerkve in kapele posvečene njemu običajno ob pristaniščih, rekah, potokih. Upodabljajo ga v škofovski obleki, s tremi zlatimi kroglami na knjigi. Krščanstvo ga torej slavi kot velikega dobrotnika, ki osrečuje tudi otroke na Miklavžev večer, to je 5. decembra.

Tudi v Dolenji vasi bomo obhajali Miklavžev večer, v ponedeljek 5. decembra ob 17.45 pred župnijsko cerkvijo v Dolenji vasi. Otroke do vključno 4. razreda lahko prijavite v župnišču do 28.11.2016. Prispevek znaša 7 €/na otroka.