Najsvetejši zakrament

Katoličani verujemo, da je Jezus na najodličnejši način navzoč preko Najsvetejšega zakramenta – evharistije, svete hostije, svetega obhajila itd. Če sploh lahko govorimo o »statistični uspešnosti« župnije, so statistično ali ne statistično »uspešne« župnije tiste, v kateri večina goji globoko pobožnost do Najsvetejšega zakramenta.

Sveta maša je največja, najvišja, najpopolnejša oblika češčenja in molitve. Takoj za njo pa je češčenje, zrenje v obličje Boga, ki se nam predstavlja preko posvečene hostije v monštranci. Jezus v tabernakelju bi moral biti prvi naslov za izrekanje naših želja, prošenj, problemov in skrbi. Mnogi verni zmajujejo z glavami, tarnajo in godrnjajo, toda malo jih je, ki resnično verujejo v Jezusovo navzočnost pod podobo kruha. Zato v imenu Svete Trojice, vse rotim in vabim: povečajte in poglobite svojo pobožnost do presvetega Zakramenta. On je resnični voditelj in kralj Katoliške Cerkve, mi smo samo njegovi sodelavci, služabniki. Po Njegovi milosti živimo, delamo in smo. Ter zato potrebujemo Njegovega blagoslova, za vse svoje življenjske načrte, če želimo, da se izpolnijo.

Poživimo svojo molitev, ter navzočnost pred Najsvetejšim zakramentom, oz. kakor je nekoč dejala sv. Angela Merici: »Delajte, zganite se, verujte, prizadevajte si, upajte, kličite k Bogu iz vsega srca in brez dvoma boste videli čudovite stvari.« In če to počnete pred tabernakeljem, ne morete zgrešiti.