Obvestila marec 2023

ZAKRAMENT SV. KRSTA

 

Vsi starši, kateri bi radi, da Bog njihovim otrokom podeli dar vere, lahko svoje otroke prinesejo h krstu.

 

12. marca. Obvezna priprava na krst, ki se jo udeležijo starši in botri bo 8. marca ob 19-ih.

 

Pred pripravo naj se starši oglasijo v župnijski pisarni ob petkih od 16-17, zaradi vpisa v krstno knjigo. Datumi priprav na krst se lahko spremenijo, spremljajte aktualna tiskana in nedeljska oznanila.

 

 

VEROUK 2022/2023

 

Če strnemo otrokovo versko vzgojo zgolj na verouk in velikonočni žegen,  vera dejansko postane manj od cenenega igrače. Postane neko nujno zlo, včasih celo vraževernost nekakšna tradicionalno obredje, ki pač spada h naši srednje evropski družbi. Dobrodošla, ko je treba nabirati politične točke in dobrodošla tema, ko se išče krivca.

 

Pomen vere in hvaležnost, da imaš vero, se pokaže skozi življenje: bodisi takrat, ko te v življenju premetava, a te ne premeče, bodisi takrat, ko vse človeške moči odpovedo in ti ostane zgolj vera. Zato je še kako pomembno, da so otroci in njihovi starši čim večkrat v Božji prisotnosti: preko svete evharistije in svete spovedi. Da se naužijejo Božje milosti, ki je za zveličanje potrebna.

 

Starše zato pozivam: zavedam se, da biti krščanski starš ni lahko: ni bilo lahko ne v socializmu, tudi danes ni. Zato morate biti vi utrjeni in globoko prepričani v svoji veri, kakor pravi apostol Pavel: »Vera je trdno prepričanje o tem, kar kdo upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo. Po veri spoznavamo, da je bil svet urejen z božjo besedo, da je iz nevidnega nastalo, kar se vidi« (Rim 11,1.3), da boste lahko s svojo vero pomagali svojim otrokom verovati. Naj vidijo vašo vero, ko boste opravili svoje verske dolžnosti: pred veliko nočjo opravili spoved in za veliko noč prejeli sveto obhajilo.

 

V mesecu februarju bo verouk potekal:

 

Od 1. do 5. razreda: 6.3.2023 in 20.3.2023

 

Od 6. do 8. razreda: 13.3.2023 in 27.3.2023

 

Udeležba pri vigiliji na veliko soboto in na veliko noč je za vse veroučence obvezna. Če otroka pri teh mašah ni, verouka ne more opraviti, ker je velika noč vzrok in razlog naše veroizpovedi. Prav tako otrok ne more pristopiti k prvemu obhajilu niti k zakramentu svete birme. Če bo otrok prisoten samo pri velikonočnem žegnu, se to šteje, kot da ga ni bilo, in ravno tako ne opravi verouka, tudi če je bil vse nedelje prej prisoten. Velikonočni žegen je zgolj pobožnost, ki ni obvezna.

 

Vera kot vsaka stvar v tem našem življenju: zahteva nek vložek s strani tistega, ki pač hoče verovati oz. če starši hočejo, da imajo otroci v življenju nekaj več. Včasih se je za vero potrebno tudi boriti: sam s seboj in z okolico v kateri živimo in delamo.

 

 

MAŠNI NAMENI – MAREC 2023

 

Urnik svetih maš:

 

Ponedeljek, sreda, četrtek in petek ob 18-ih

Torek in sobota: 8-ih

Nedelja ob 8-ih in 10-ih

 

Urnik svetih maš se lahko spremeni. Spremljajte nedeljska oznanila! Ob praznikih je urnik svetih maš napisan posebej!  Mašni nameni se pobirajo na prvi petek v času uradnih ur za naslednji mesec (npr. marca za april)

 

Župnijska cerkev je za osebno molitev odprta

vsak dan od 9-ih do 18-ih

 

Zakrament svete spovedi lahko opravite (razen če pride kaj vmes):

  • pol ure pred večerno sveto mašo
  • po dogovoru

 

Ob zadnji (smrtni) uri, oz. ko opazite, da se življenje zaključuje, poskrbite, da boste prejeli poslednje zakramente! Zvoniti po toči je prepozno! Ker noben človek ne more biti 24 ur na dan, 365 dni na leto na razpolago, se včasih zgodi, da nisem na razpolago. V tem primeru se obrnite na sosednje župnije.

 

!!! OBVESTILO !!!

 

Ob petkih v postnem času bomo pred mašo molili križev pot začenši ob 17.15 na župnijskem vrtu (v primeru da bo zelo deževalo ali snežilo, bomo križev pot zmolili od postaje do postaje v župnijski cerkvi), zatorej se lahko zgodi, da se bo sveta maša ob petkih začela prej ali pa tudi kasneje.

 

SEZNAM MAŠNIH NAMENOV JE NA VOLJO ZGOLJ V TISKANI OBLIKI OZ. NA OGLASNI DESKI!

 

BRALCI BERIL

 

  • Preko e-maila lahko predhodno prejmete berilo, da se doma pripravite, v tem primeru pošljite e-mail na: ales.pecavar@rkc.si
  • V primeru, da je bralec odsoten in tisti dan, ko je razporejen ne more brati naj poskrbi za zamenjavo.

 

 

SEZNAM BRALCEV BERIL JE NA VOLJO ZGOLJ V TISKANI OBLIKI OZ. NA OGLASNI DESKI!