Postna postava

Postni čas, ki nas pripravlja na veliko noč, naj bo čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (1. 3.) in na veliki petek (14. 4.). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zadržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. 

POSTNI NASVETI

Ni potrebno stradati, potrebno se je odreči: odreči, odpovedati drobnim užitkom v naših življenjih. Ne zato, da bi hujšali, temveč da bi se pomanjšali, da bi se izpraznili, da bi nas lahko Gospod na Veliko noč napolnil z radostjo, veseljem, ter predvsem upanjem. Veronika je morala biti majhna, saj upanje je majhno da se je zrinila skozi množico, toda njeno dejanje je veliko, kakor je velika ljubezen, vsakega, ki resnično ljubi. Post iz ljubezni je majhno dejanje, ki prinese velike milosti.

Vzpostavil je mir in po križu spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo. (Ef 2,14-16) 

Molitev je iz upanja, post je iz vere, miloščina pa iz ljubezni. In to troje je tisto, kar človeka napravi vernika. Križ naj bo velik ali majhen, če ga držimo z Bogom, nam to troje omogoča, saj s tem dobimo blagoslov tu na zemlji in delež v nebeškem kraljestvu. 

Plameneč ogenj pogasi voda, miloščina pa bo izbrisala grehe. (Sir 3,30)

Miloščina je dobro delo. Veronika je Jezusu naredila dobro delo. Če pogledamo Veroniko, vidimo, da to ni bilo najlažje. Slaba dejanja se prej ali slej pozabijo. Toda, kar storimo dobrega Boga, za Boga in iz Boga, to ostane obeleženo za vekomaj. 

Ko je Veronika pograbila prtič, ter hitela k poti na Golgoto je molila – molitev je izraz, dejanje ljubezni.

Ko se je Veronika zrinila skozi množico je molila – molitev je izraz upanja, ki počasi leze naprej.

Ko je Veronika zrla očiščen Jezusov obraz je molila – molitev je zrenje ter je izraz vere.