Svečnica

Svečnica ali Jezusovo darovanje je praznik, ki ga obhajamo na začetku meseca februarja. Označuje dogodek, ko so Jezusa starši prinesli v tempelj. Po običaju judovske postave, vsak prvorojenec, živali ali človeka, pripada Bogu. Žival, ki ne bi bila odkupljena mora biti usmrčena, otrok, ki ne bi bil odkupljen mora ostati v templju. Zato je bilo potrebno Jezusa, kot prvorojenca odkupiti. Marija in Jožef sta v templju darovala dva golobčka, kot odkupnino za prvorojenca Jezusa.

V katoliški tradiciji pa ta praznik označuje življenjsko darovanje Bogu posvečenih oseb. Kakor je prvorojenec posvečen Bogu, tako so redovniki, redovnice, duhovniki in škofje posvečeni Bogu.

Kakor so za Jezusa darovali dva golobčka, tako za vse vas Bogu posvečene osebe darujejo svoje življenje. Bogu posvečena oseba predstavlja tistega golobčka, ki ga novo izvoljeno Božje ljudstvo daruje Bogu.

To življenjsko darovanje posvečene osebe ponazarja sveča. Sveča použiva smo sebe, da lahko oddaja svetlobo pa tudi toploto. Tako Bogu posvečena oseba použiva samo sebe, da imamo v naših cerkvah in cerkvenih skupnostih svetlobo in toploto Jezusa v svetih zakramentih, molitveno priprošnjo vsemogočnemu Bogu.

V ciklu krščanskega življenja je torej v ospredju darovanje. Vsi smo dar in priložnost drug drugemu. Bogu posvečena oseba pa je prav poseben dar vsemogočnemu Bogu, da izvoljeno Božje ljudstvo, ohranijo milost v Božjih očeh.