Za ozdravitev družinskega debla

Od 24. do 29. novembra 2018 je bilo v Rimu mednarodno srečanje eksorcistov. Med petnajstimi predavanji in pričevanji, ki so se razvrstile v teh dneh, je bilo tudi predavanje duhovnika eksorcista Rogelia Alcantara iz Mehike »Tako imenovane molitve za ozdravitev družinskega debla; teološki in pastoralni problem«.

Avtor je poudaril, da te oblike molitve ali maš nimajo ne teološke ne pastoralne podlage in so zato velikokrat vzrok tako za psihološke kot tudi duhovne motnje oseb. Katoliška cerkev teh molitev ali maš ne opravlja.

V zaključku svojega predavanja je takole povedal: »Po analizi Francoske škofovske konference tako imenovane molitve za ozdravitev 'družinskega debla' zavajajo osebe, da tako iščejo razloge za svoje trpljenje in probleme zunaj sebe. To jim dejansko preprečuje proces psihološke pomoči, ki bi jim lahko pomagal. Prav tako so 'maše', ki ih opravljajo duhovniki z namenom ozdravitve, bolj psihološka nevarnost vernikom kakor pa pomoč.

Na teološki ravni te maše niso utemeljene niti v Svetem pismu, niti v spisih cerkvenih očetov. Odvračajo kristjane od dolžnosti, ki jih imajo do dragih rajnih. Zato so napačne in so nedavni izumi.«

Katoliška cerkev deli zakramente ozdravljanja, med katerimi sta zakramenta spovedi in bolniškega maziljenja najpomembnejša. Kdor nato prejme vredno tudi sveto obhajilo, se ga On dotakne in mu posreduje zdravje, če je to v skladu z Božjo voljo.