Zakrament sv. birme

Zakrament svete birme ni slovesen zaključek nekega obdobja, kakor ga nekateri napačno razumejo. Slovesen zaključek je valeta, matura, fantovščina, dekliščina itd. Zakrament svete birme je enakovreden zakrament vsem ostalim zakramentom. Prejme ga vernik v nekem določenem obdobju, kot potrditev in utrditev njegovega verskega življenja. Da bi lahko živel odraslo krščansko življenje. Ni nujno, da ga vsi prejmejo: birmovalec ima pravico, da ga komu tudi odreče, kakor velja za vsak zakrament. Tako na primer jih veliko vstopi v semenišče, a le malo jih prejme zakrament svetega mašniškega posvečenja.

V bližnji preteklosti je ta zakrament podelil škof, ko je bolj ali manj slučajno prišel v župnijo. Takrat so ga prejeli vsi od najmlajših do najstarejših. Danes pa smo ga, v želji, da bi ga približali ljudem nehote institucionalizirali do te mere, da to skoraj ni več zakrament, temveč neka mučna zadeva, polna nekih strahov in nervoz, včasih skoraj pod prisilo.

Zakrament svete birme je dar Svetega Duha. Svete Duh je kot veter, ki: »veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.« (Jn 3,8) Zato ni univerzalnega recepta glede priprave na birmo. Vsak človek je unikaten in vsaka generacija je individualna.

Nekateri potrebujejo malo več, nekateri malo manj. Kakor nobenega človeškega življenja ne moremo spraviti v predalčke, tako tudi ne vere, še najmanj pa Svetega Duha. Vsekakor pa velja, vse je o odvisno od osebne pripravljenosti, zrelosti in svobodne odločitve prejemnika.

Letos bo v naši župniji potekala redna podelitev zakramenta svete birme in sicer v soboto 20. maja 2017 ob 8-ih v župnijski cerkvi v Dolenji vasi. Škof birmovalec bo msgr. dr. Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof. Srečanje za starše birmancev bo v ponedeljek 8. maja 2017 ob 18.30 v župnišču.

Birmanci bodo imeli duhovno obnovo na Novi Šitfti v soboto 13. maja 2017 s pričetkom ob 9.30. Duhovna obnova se bo končala ob 13-ih s sveto mašo. V sklopu duhovnih vaj bodo imeli možnost za sveto spoved. Škof birmovalec se bo z birmanci srečal v četrtek 18. maja ob 18-ih v župnijski cerkvi. Zato bo ta dan sveta maša ob 19-ih. Po maši pa se bo srečal še z župnijskim pastoralnih svetom.

Birmancem želim, da bi prejeli ta zakrament v resnični notranji svobodi, kakor sem ga prejel sam pri 19-ih letih: brez prisile in strahu, prostovoljno in svobodno. To je najboljši »recept«, da se te Sveti Duh prime. In če po pravici povem, da tudi po intenzivni eno letni pripravi nisem točno vedel, kaj prejemam. To vem sedaj, po dolgoletni uporabi darov Svetega Duha. Starše in botre pa prosim: molite, resnično molite za svoje birmance. En Oče naš in Zdrava Marija, zmoljena z vso resnostjo, zbranostjo in ljubeznijo zadostuje več, kot hitro zdrdrane litanije. Birmanci morda sedaj, na višku pubertete tega res niso zmožni narediti. Zato pa Vas odrasle ljubezen do Vaših otrok veže, da za njih molite, ter jih še naprej spodbujate k rednemu verskemu življenju. Le z redno »uporabo«, darov Svetega Duha, vidni sadovi.