Obvestila


Devetdnevnica za beatifikacijo škofa Antona Vovka

Prenesi brošuro

Molitvena zveza Sv. Roka


Prenesi brošuro

Križev pot ob epidemiji
Molitvena ura za zdravje

Kontakt


Tel.: +386 31 347 427

E-pošta: info@zupnija-dolenjavas.si

Obnavljanje in vzdrževanje


Cerkev je nebeška in zemeljska skupnost, ki se srečuje v Jezusu Kristusu. Skupnost bivajočih in sodelujočih z Božjo milostjo pri Božjem načrtu Odrešenja. In vsa skrivnost naše vere se odvije na oltarju, ki predstavlja vrata pravičnosti, skozi katere vstopamo, da hvalimo Gospoda. Sakralni prostor omogoča ta prostor in čas, ko se nebesa in zemlja združita. Čas, ko se najbolj združimo z Jezusom je prav gotovo sveto bogoslužje, v najvišji obliki kot daritev svete maše, nato v češčenje Najsvetejšega zakramenta, ter v vseh ostalih pobožnostih in skupnih molitvah. Prostor združevanja in češčenja pa imenujemo cerkev, kapela, sakralni prostor.

Naši predniki so se tega dobro zavedali. In zavedali so se dragocenega daru Jezusove prisotnosti v tabernakelju. Največje katedrale so bile zgrajene samo iz želje po zadrževanju Jezusa sredi zemeljske skupnosti, zaradi želje po prostoru češčenja, molitve. Največje katedrale, se niso nič lažje ali težje gradile, ter vzdrževale, kakor podeželske cerkvice. Toda vsako cerkev od mogočne katedrale do podeželske cerkvice je zgradila vera v Jezusovo navzočnost, upanje v Jezusovo moč in pomoč, ljubezen do Jezusovega usmiljenja, ki se razodeva preko svetih zakramentov.

Sakralnih prostorov ne urejamo in vzdržujemo zaradi župnika. Župniki prihajajo in odhajajo, verniki pa so tisti, ki ostajajo in verniki potrebujejo prostor in čas za srečevanje z Bogom, kakor potrebujemo prostor in čas, da se srečamo s tistimi ljudmi, katere ljubimo. Urejen in vzdrževan bogoslužni prostori je tudi izraz spoštovanja do naših prednikov in so lahko ponos vsakega kraja. Vsaka cerkev, je unikat, vsaka v sebi skriva elemente ljudske umetnosti, ter je tudi na nek način osebna izkaznica kraja, saj so cerkve običajno tiste stavbe, ki jih tujci najprej opazijo, ter zato tudi nekaj sporočajo. Vernim in nevernim. Včasih ko v kakšni ljubljanski cerkvi čakam v vrsti za spoved, opazim veliko turistov, in redki so, ki jih lepota bogoslužnega prostora ne prevzame. Malo poslikajo, nato pa kar sedijo in večkrat na svoj turistični način častijo Boga: če je že to zemeljsko tako lepo, kako lep mora biti On, zaradi katerega je vse to zgrajeno.

Tako je prišla na vrsto tudi obnova podružnične cerkve svetega Vida v Rakitnici. Je ena najstarejših cerkva tako v župniji kakor v širši okolici, saj jo omenja že Valvasor. Obnova naj bi potekala v treh fazah: notranjost, zunanjost, ter restavriranje oltarja. Lansko leto smo zamenjali streho, letos pa bi se lotili notranjosti. Znesek te investicije bo znašal približno 23.000 €.

Sanacijo sten in beljenje bo opravilo podjetje, ki ima izkušnje s tem delom, ter to opravi zelo kakovostno, kakor lahko vidimo na primeru župnijske cerkve, pred tem pa moramo urediti naslednje:
- nova vhodna vrata in stranska vrata
- ureditev zakristije, prezbiterija, predvsem
- tabernakelj, ki se bo oblikovno ujemal z oltarjem
- ureditev elektrike
- ureditev prezračevanja

Mislim, da se vsi strinjamo, da je cerkev v Rakitnici potrebna obnove. Ter da je taka obnova kar velik zalogaj, zato prosim za pomoč vso župnijo, domačine, domače mojstre, vse ki bi bili pripravljeni darovati svoj čas, ter svoje izkušnje, da bi cerkev svetega Vida v Rakitnici zasijala v vsej svoji lepoti, ter tako oznanjala lepoto našega Boga.

Poleg tega projekta se je pred Božičem izkazal problem glede zvonjenja v župnijski cerkvi. Problematičen ni samo kembelj velikega zvona, temveč celoten sistem, ki ga bo po priporočilu strokovnjakov, ki so si situacijo ogledali, potrebno čimprej urediti, da se prepreči škoda in morebitne nesreče. Znesek te investicije se vrti okoli 20.000 €. S tem pa se bomo spopadli v naslednjih letih.

Zato smo na Gospodarskem svetu dne 20.1.2017 sklenili, da bomo eno leto imeli vsako prvo nedeljo v mesecu ofer za financiranje vseh teh projektov, začenši s februarjem 2017.

Individualne donacije lahko nakažete tudi na transakcijski račun župnije:
Župnija Dolenja vas
Strma pot 2, 1331 Dolenja vas
SI56 0232 1008 9142 471 (NLB d.d.)
D.št.: 51131021

Vsako prvo nedeljo ob 14-ih bomo molili za vse dobrotnike naše župnije, ter se priporočili, da bo načrt obnove našel milost v Božjih očeh, da bo naš trud in naše delo blagoslovljeno, ter obrodilo tudi duhovne sadove.

V nedeljo 2.4.2017 ste pri ofru za obnove darovali 1.292,07 €. Bohlonej in Bog povrni! Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 21.4.2017): Hren Anica; Dejak; darovi iz »rumenega nabiralnika«; v skupnem znesku darovali: 940,75 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

V nedeljo 2.7.2017 ste pri ofru za obnove darovali 1.537,20 €. Bohlonej in Bog povrni! Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 21.7.2017): darovi iz »rumenega nabiralnika«; v skupnem znesku darovali: 121,41 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

V nedeljo 1.10.2017 ste pri ofru za obnove darovali 1.175,45 €. Bohlonej in Bog povrni!

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 15.12.2017): darovi iz »rumenega nabiralnika«; ob smrti Oražem Angele: brat Janez, družina Bojc, Jani in Marjana; ob smrti Čampa Ivane, sin Andrej; Levstek Transport; Henigman Uroš; Levstek Janez; v skupnem znesku darovali: 1.805,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

V nedeljo 3.12.2017 ste pri ofru za obnove darovali 1.298,29 €. Bohlonej in Bog povrni!

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 15.12.2017): darovi iz »rumenega nabiralnika«; ob smrti Oražem Angele: brat Janez, družina Bojc, Jani in Marjana; ob smrti Čampa Ivane, sin Andrej; Levstek Transport; Henigman Uroš; Levstek Janez; v skupnem znesku darovali: 178,24 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

V nedeljo 7.1.2018 ste pri ofru za obnove darovali 1.092,68 €. Bohlonej in Bog povrni! Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 15.1.2018), ter različni darovi kot npr. darovi iz »rumenega nabiralnika«;: 605,17 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

V nedeljo 4.2.2018 ste pri ofru za obnove darovali 947,20 €. Bohlonej in Bog povrni!

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 15.1.2018), ter različni darovi kot npr. darovi iz »rumenega nabiralnika«;: 427,51 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

V mesecu marcu smo zaključili z rekonstrukcijo zvonjenja v župnijski cerkvi. Znesek te investicije je znašal: 27.372,25 € Sedaj pa nas čaka še dokončna obnova podružnične cerkve svetega Vida v Rakitnici. Znesek te investicije bo znašal približno 50.000 €.

V nedeljo 4.3.2018 ste pri ofru za obnove darovali 800,84 €. Bohlonej in Bog povrni! Pri ofru ob blagoslovu (17.3) pa 268,00 €. Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 15.1.2018), ob smrti Oražem Karla, Dejakovi iz Dolenje vasi, Andoljšek, Turk Francka, Branko Vidervol, anonimno, Tempo Team Ribnica, R.M. International, ter darovi iz »rumenega nabiralnika«;: 1.936,92 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

V nedeljo 1.4.2018 ste pri ofru za obnove darovali 2.553,73 €. Bohlonej in Bog povrni! Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 15.1.2018), Dejakovi iz Dolenje vasi, Anika Levstek, ter darovi iz »rumenega nabiralnika«;: 638,21 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

V nedeljo 3.6.2018 ste pri ofru za obnove darovali 1.044,77 €. Bohlonej in Bog povrni! Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 18.6.2018) darovi iz »rumenega nabiralnika«; Grbec Ana; darovali: 213,34 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

V nedeljo 8.7.2018 ste pri ofru za obnove darovali 829,00 €. Bohlonej in Bog povrni! Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 18.7.2018) darovi iz »rumenega nabiralnika«; družina Oražem; darovali: 1730,73 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

V nedeljo 5.8.2018 ste pri ofru za obnove darovali 893,33 €. Bohlonej in Bog povrni! Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 18.8.2018) darovi iz »rumenega nabiralnika«; Vika Ilc; darovali: 95,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!


V nedeljo 9.9.2018 ste pri ofru za obnove darovali 1.142,17 €. Bohlonej in Bog povrni! Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 17.9.2018) darovali: 1.512,62,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

Posamezniki in podjetja,  ki so darovali (do 16.11.2018):
- darovi iz »rumenega nabiralnika«;
- Žagar Vera
- Dejakovi;
darovali 305,13 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

V nedeljo 3.1.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 1.048,44 €

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 14.2.2019) darovali:

Za župnijo: Žagar Vera; anonimno; Bojc Marija; Pintar (Šolska 30); Lon. 10.

Za cerkev v Rakitnici: Zobec Frančišek

Ob smrti Hren Antona, za cerkev: Hren Anica

Ob smrti Klun Marije so namesto cvetja na grob za cerkev v Rakitnici darovali: Anica, Andreja, Darinka z družinami; Kersnič Marko z družino; Debeljak Alenka z družino; družina Triler; Rus Katja z družino; Lavrič Dušan; Vidervol Branko; Trdan Kristina; Kozina Marija, v skupnem znesku:

Ob smrti Henigman Ivanke so namesto cvetja za grob za cerkev v Rakitnici darovali: Darinka in Jože Košmerlj; sodelavci podjetja Inles; Kristina in Slavko; Kristina Trdan; Milena Škufca; Dušanka (Blate); Majda Puželj; Lidija (Lipovec); Tatjana in France Pucelj

v skupnem znesku 1.509,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

 

V nedeljo 3.2.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 1.105,95 €.  Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 14.3.2019) darovali: v skupnem znesku 335,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!


V nedeljo 12.5.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 775,64,19 €. Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 17.5.2019) darovali v skupnem znesku 505,05,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!


V nedeljo 2.6.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 935,25 €. Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 17.6.2019) darovali:  v skupnem znesku 365,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

V nedeljo 7.7.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 861,73,25 €. Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 17.7.2019) darovali: v skupnem znesku: 1.234,10 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

 

V nedeljo 4.8.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 1.002,98 €

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 19.8.2019) darovali:); anonimno za obnove v župniji; v skupnem znesku: 405,02 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!


September 2019

Še zmeraj se zbirajo denarna sredstva za obnove podružnične  cerkve svetega Vida v Rakitnici. Znesek te investicije bo znašal približno 50.000 €.

V nedeljo 4.8.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 697,29 €

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 19.8.2019) darovali:; v skupnem znesku: 680,00

Oktober 2019
V nedeljo 6.10.2019 ste pri ofru za obnove darovali 960,74 €. Bohlonej in Bog povrni!
Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 15.10.2019) darovi iz »rumenega nabiralnika«; za cerkev v Rakitnici: Dejak, Andoljšek, Turk, Bartol, Zobec, za župnijo darovali: 1.070,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!

December 2019
V nedeljo 1.12.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 678,20 € Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 15.12.2019) darovali: nabiralnik, za obnovo cerkve v Rakitnici: Grebenc, Tomec, Hočevar (R. 54) 1.420,36 € in 50 USD Vsem Boghlonej in Bog povrni!

Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski račun župnije Dolenja vas!