Verouk 2020/2021

Z mesecem septembrom tudi v naši župniji začenjamo z rednim veroukom. Zaradi razmer, ki so posledice COVID-19, se moramo vsi malce prilagoditi.

 

Vpis k verouku bo potekal v soboto 12. septembra od 10-ih do 12-ih. Prosimo:

 

¨  da pri vstopu v vpisni prostor nosite maske

¨  da prijavnico za verouk predhodno izpolnite, da bo vse potekalo čim hitreje

¨  da otroka pride vpisat samo en starš oz. skrbnik (ob izpolnjeni prijavnici lahko tudi drugi sorodniki), ter da s seboj ne pripeljete otrok

¨  da v vpisni prostor vstopate posamično.

 

Dodatna pravila otrok pri verouku:

 

¨  Otroci naj pridejo k verouku 5-10 minut pred začetkom njihove, naj ne postavajo pred župniščem. Otroci ki se tega ne bodo držali, bodo poslani domov z neopravičeno uro.

¨  Vsi otroci pri verouku nosijo maske, ter pri vstopu/izstopu iz pastoralnih prostorov župnišča razkužijo roke. Veroučenec brez maske nima vstopa v pastoralni prostor.

 

Verouk se bo začel 21. septembra.

 

Urnik v šolskem letu 2020/2021.

 

Ves verouk poteka ob ponedeljkih, razen za 9. razred (birmanci), ko bodo imeli verouk ob sobotah vsakih 14-dni.

 

1315-1400          4. razred         

1415-1500             5. razred          7. razred

1515-1600             3. razred          8. razred

1615-1700             2. razred          6. razred

1715-1800             1. razred

 

Cene veroučnih knjig in zvezkov:

 

1. razred: 10 €

2. razred: 10,50 €

3. razred: 10,50 €

 

4. razred: učbenik: 8,50 €; delovni zvezek: 6,00 €

5. razred: učbenik: 8,50 €; delovni zvezek: 6,00 €

6. razred: učbenik: 8,50 €; delovni zvezek: 6,00 €

7. razred: učbenik: 8,50 €; delovni zvezek: 6,00 €

8. razred: učbenik: 8,50 €; delovni zvezek: 6,00 €

 

9. razred: 12 €

 

Za stroške, ki so povezani z veroukom (ogrevanje prostorov, administracija, razkuževanje) starši prispevajo 25,00 € na otroka

 

 

Vsaka hiša ima svojo sončno in senčno stran. Vsak človek ima svoje slabe in dobre lastnosti. Ni tako hudobnega, da bi v kakšni reči dober ne bil. Pa tudi tako dober ni nobeden, da bi se kaj ne pregrešil.

 

Le za trojno suknjo skrbite otrokom: za poštenost, delavnost in pobožnost; vse drugo jim bo navrženo.

 

V mladosti imaš začeti kaj si pritrgovati in potrpeti, da boš odrastel zdrav in srčen korenjak, ne pa mehkužen meglenjak.

 

Drevo, ki se preveč košati, malo sadja ali nič ne zarodi. Tudi z mladino se tako godi.

 

Molitev je nebeška pošta: po njej gredo naše prošnje gor, po njej pridejo darovi božje milosti dol.

 

Starši, ne naveličajte se učiti in svariti svoje otroke, moliti zanje! Dokler je drevo še mlado, se lahko zravna, staro se zlomi!

 

Starši in vzgojitelji; dajte si dopovedati z znamenji časa in spoznajte, da človek, ki je vero izgubil, ne pozna več nobene postave in nobenih mej.

 

Otrokom vse dovoliti pomeni storiti jih nezadovoljne za vse žive dni. Kdor želi srečno starost dočakati, se ne sme v mladih letih razvaditi.

 

Očetje in matere, sreča ali nesreča prihodnjih dni v vaših rokah leži. Kakor boste otroke vzredili, take čase, slabe ali dobre, bomo imeli.

 

Moli za otroke, moli z otroki! Pobožnost molitve je tisto dragoceno olje, s katerim počastimo Jezusa, najboljšega družinskega prijatelja.

 

Moli večkrat. Moli kratko, pa dobro! Takšne molitve so dragi kamenčki, ki si jih nabiraš za nebeško krono.

 

Prijateljev zvestobo boš prav spoznal v nesreči, ne v dobrih in veselih dneh. Ne sodi prijateljev po besedah, temveč po dejanjih.

 

Glavni namen verouka je napraviti nekaj dobrega za otroke, ki ga obiskujejo. Tega se zavedajo starši in kateheti, pri čemer je treba upoštevati osnovna načela kulturnega obnašanja.

  1. Potreben je reden obisk veroučnih ur (vsaj 75-odstotna udeležba). V primerih brezbrižnega zamujanja lahko katehet pošlje učenca domov z neopravičeno uro.
  2. Za odsotnost od veroučne ure je treba v štirinajstih dneh prinesti pisno opravičilo, ki ga lastnoročno napišete in podpišete starši. Možno je tudi ustno opravičilo staršev osebno ali po telefonu.
  3. Za opravičen izostanek se štejejo: zdravstvene težave ali smrt v družini.
  4. K vsaki uri otroci prinesejo urejen, DELOVNI ZVEZEK Z NAREJENO DOMAČO NALOGO, UČBENIK, TER PERESNICO. V primeru odsotnosti se otrok sam pozanima, kaj je za nalogo, in jo naredi.
  5. Če ste pri maši v cerkvi, kjer ne delijo listkov, starši na listek ali na album napišete, kje ste bili pri maši, in se podpišete.
  6. Starši poskrbite, da otrok redno izpolnjuje dolžnosti, ter manjka pri verouku ali maši le iz res tehtnih in upravičenih razlogov. Starši ste otroku prvi zgled vere in poštenosti.
  7. V primeru kakršnih koli želja ali morebitnih težav vas prosimo, da se brez odlašanja pogovorite s katehetom.
  8. Katehet ima pri uri pravico učenca odstraniti iz razreda, če ta kljub večkratnim opozorilom ne pokaže osnovne pripravljenosti za sodelovanje. V primeru večjih težav in ob nesodelovanju staršev lahko s pristankom župnika učencu trajno prepove obiskovanje verouka.
  1. V učilnici otroci ne uporabljajo raznih naprav (gsm, mp3, tabličnih računalnikov).