Opravičilo

V zadnjem času sem opazil, pa tudi drugi so me opozorili, na napake tako v župnijskih oznanilih, kakor pri splošnem opravljanju duhovniških obveznosti. V kolikor so Vas moje napake in slabosti užalile, oz. nisem napravil po Vaših pričakovanjih, se Vam iskreno opravičujem. Kar slabega napravim, ali pa če česa ne napravim, se to ne zgodi zaradi slabih namenov.

Vzrok v tem, da namreč trpim, zaradi zakona nepopolne grešne človeške narave, kateremu smo podvrženi vsi in katerega apostol Pavel lepo opisuje: »Vem namreč, da v meni, hočem reči v mojem mesu, ni nič dobrega; kajti dobro hoteti je sicer v moji môči, dobro delati pa ni. Ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem« (Rim 7,18-19)

Hvala vsem, ki me opozarjajo na slabosti in napake, saj tako postajam ponižnejši pred Gospodom. Obenem pa Vas ponižno prosim, da molite in prosite zame Gospoda, da bom sposobno orodje v Božjih rokah, za Vaše Odrešenje.